Me vullnet, dëshirë, guxim, dashuri, dituri e menquri tejkalohën pëngesat dhe vështirësitë në jetë  

19. 08. 2022
Nëse e kultivojmë si duhet e sa duhet në botën tonë të brëndëshme shpirtërore, emocionale e intëlektuala, dëshirën, guximin, dashurinë, diturinë e menqurinë gjatë jetës, për ti arritur vlerat e mëdha njerëzore, nuk ka pëngesë dhe vështirësi që mund të na pengoi ti arrijmë ato. Asgjë e vlefshme dhe madhështore nuk arrihët, pa e poseduar forcën e mjaftueshme të vullnetit, dëshirës, guximit, dashurisë, diturisë e menqurisë gjatë gjithe jetës.
Ata që i kultivojnë, i rrisin dhe i përsosin këto vlera shpirtërore, emocionale dhe intelektuale përmes aktivitetëve dhe angazhimëve të tyre sistematike, në opinion konsiderohën njerëz të suksesëve mbimesatare, të cilët nuk i përfillin vështirësitë dhe pëngesat e natyrave të ndryshme që u dalin para.
Angazhimet sistematike, të planifikuara mirë, e furnizojnë me të madhe rritën, zhvillimin, përsosjen dhe fuqizimin e forcës që e posedojmë përbrënda, përmes së cilës shumë më lehtë i arrijmë gjatë jetës vlerat e mëdha njerëzore, të cilat konsidërohen si virtyte më të larta.
Mosangazhimi ynë, pasiviteti dhe mbyllja në vetëvete, shkakton zvoglimin dhe humbjen e dalëngadalshme të vullnetit, dëshirës, guximit, dashurise, diturisë e menqurisë, si vlera të pazavëndësueshme shpirtërore, që na shërbejnë për ti arrittë , synimet dhe deshirat tona përsonale, profesionale, familjare, institucionale, politike, fetare, kulturore, shkencore dhe kombetare.
Është e domosdoshme që gjatë jetës, në mënyrë sistematike, të bëjmë përpjekje, që ta kultivojmë, rrisim e zhvillojmë forcën e cila flenë brënda neshë duke pritur që sa më parë ta zgjomë nga gjumi dhe përmes sajë ti tejkalojmë pëngesat e vështirësitë të cilat na dalin para gjatë jetës, për ti realizuar, dëshirat, qëllimet dhe synimet tona. I juaj, mësuesi Isë
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje