Sekretët që mundësojnë përmirësimin e mardhënjëve mes njerëzve

18. 08. 2022
Për secilin njëri është e domosdoshme të bëjë përpjekje serioze t`i gjenë sekretët të cilat mundësojnë përmirësimin e mardhënjëve mes njerzëve, familjarëve, farëfisit, miqëve, institucionëve ku punojnë, mes përkatësive politike e fetare që u takojnë dhe në mes shtetit e kombit në përgjithësi, duke premtuar sipas përgjegjësive e mundësive që kanë secili, një standard raportesh më të larta e më kulitative njerëzore, humane, sociale, morale, profesionale e kombtare.
Për ta bërë këtë veprim të menqur në mënyrë sa më profesionale, më parë duhet të largohemi, sa të jetë e mundur nga këndvështrimet që kanë për bazë simpatinë apo antipatinë, gjelozinë apo ujrrejtjen, lakminë egiste apo mashtrimin, sepse këto këndvështrime e tjera si këto, nuk na lejojnë ta përceptojmë të drejtën e të vërtetën ashtu si është realishtë dhe ti përmirësojmë mardhënjet si duhet e sa më në harmoni.
Nëse i vlerësojmë njerëzit nga kënvështrimi simpatik, nuk ua vërejmë fare tmetat, nëse i vlerësojmë nga këndveshtrimi antipatik, nuk ua vërejmë fare përparsitë e cilësitë pozitive. E njëjta gjë vlenë edhe për kënvështrimin që ka për bazë xhelozinë e urrejtjën dhe këndëvështrime tjera që kanë për bazë mangësitë e jo përparësitë reale.
Kur e them këtë qështje, në mënyre krejtësisht profesionale, jamë mbështetë në parimin univerzal të së vërtetës, se asnjë njëri në botë nuk është tërsisht i përkryer, nuk është tërsisht me tipare negative e as me tipare pozitive. Të gjithë njerëzit e kësaje bote kanë tmetat dhe përparësitë e tyre, kush më shume e kush më pak dhe për këtë arsye duhet pranuar si të tillë, me synimin e përmirësimit të tiparëve negative me ato pozitive, gjatë ndërtimit të raportëve sa më të shëndosha me tjerët.
Lum për ata njerëz që i vërejnë tmetat dhe përparësite e veta që i posedojnë dhe përpiqen gjatë jetës, t`metat t`i zavendësojnë me përparësitë e mundëshm! I juaj, mësuesi Isë
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje