Isa Thaçi
 29 Janar 2016

Tekstet parauniverzitare e univerzitare, si mjete dhe burim themelor i njohurive per nxenesit dhe studentet tane ne nivel kombtar, nuk ofrojne sa e si duhet njohuri per kerkesat bashkohore qe i synon shkollimi yne kombtar.

Tekstet ne fjale nujk hartohen knaqshem e si duhet ne perputhje me planeprogramet ekzistuese por më shume sipas tekave te profitereve qe u ka ardhe shanca per profit

Tekstet tona parauniverzitare e univerzitare nuk perpilohen knaqshem e si duhet ne mbeshtetje te parimeve didaktiko- metodike e ne ato pedagogjike e psikologjike, pa te cilat parime, tekstet tona mbesin shume te varfura dhe te papershtatshme per nxenesit e studentetet tane neper nivele te ndryshme te shkollimit profesional e te pergjithshem dhe nuk i plotesojne sa e si duhet nevojat e tyre.

Tekstet per te cilat po flitet nuk nuk hartohet e perpilohen sa e si duhet ne mbeshtetje te aftesive e moshes se nxenesve dhe studenteve neper nivele te ndryshme te shkollimit e aftesimit te tyre, sipas parashikimit te shkencave pedagogjike e psikologjike per ta ruajt shendetin dhe motivimin e nxenesve dhe studenteve per mesim e studim sistematik.

Tekstet tona parauniverzitare e univerzitare nuk hartohen e perpilohen knaqshem e ne perputhje sipas menyres se shkollimit dhe ndarjes se tij ne nivele shkollash te ndryshme profesionale, te pergjithshme dhe artistike e kulturore qe ti plotesojne si e sa duhet kerkesat e nxenesve dhe studenteve qe percaktohen neper profile te ndryshme.

Tekstet tona ne fjale nuk jane te paisura si e sa duhet me teknologji pedagogjike e psikologjike sipas kerkesave te kohes, pa te cilen teknologji e humbin kuptimin e vete cilesor e permbajtesor.

Permbajtjet e njesive mesimore neper tekstet tona paraunivezitare e univerzitare jane vjetruar, nuk i bejne balle kerkesave te kohes dhe nuk i plotesojne sa e si duhet kerkesat e nxenesve dhe studenteve tane, qe tu mundesohet atyre pergatitje me mire per nje te ardhme me te dinjitetshme.

Nga kompetentet dhe politikbersit e arsimit tone keto kerkesa e parime rreth hartimit e perpilit te teksteve qe u permenden më larte, nuk merren ne konsiderate aspak nga ana e tyre, enkas perpjekjeve qe po behen, gjaja per ta reformuar arsimin tone kombetar permes korikulave mesimore e permes trajnimit te mesimdhenesve.

Sipas gjendjes momentale qe e posedojne tekstet dhe literatura jone parauniverzitare e univerzitare, si burime ku marrin njohuri, shkathtesi, shprehi e edukim nxenesit e studentet tane, gjendja momentale ne arsimin e edukimin tone kombtar po tregone se permbajtjet mesimore-edukative ne to, nuk i plotesojne kushtet e parametrave pedagogjik e psikologjik, nuk i pershtaten knaqshem e si duhet e sa duhet moshes, interesave dhe kapacitetit te nxenesve e studenteve tane. Nuk i pershtaten si e sa duhet rangut e nivelit te shkollimit, natyres dhe parapergatitjes per te ardhmen profesionale e kerkesave shkencore edukative dhe nuk i pergjigjen objektivisht kohes, aftesimit e pergatitjes se nxenesve e studenteve tane per nje jete me te mire, me te begatshme, më konkurente ne treg e më te dinjitetshme.

Tekstet tona shkollore po presin me padurim qasjen e hartimit dhe perpilimit te tyre nga njerez kompetent, pergjegjes, serioz dhe profesionalist te pergatitur rrethe kesaje fushe, e cila eshte shume delikate dhe kerkon nje perkujdese te shtuar, serioz e shkencor, mbeshtetur ne kerkesat bashkohore te shkencave pedagogjike e psikolgjike. I juaj, mësuesi Isë

27 Janar 2019

Nese jo, kush eshte fajtori per kete qeshtje? A eshte pasqyre reale e aftesive, shprehive dhe shkathtesive intelektuale, morale, sociale, humane, estetike, kulturore, punuse, kombtare dhe shkathtesive tjera per jeten cilesimi, testimi e notimi i nxenesve dhe studenteve tane neper nivele te ndryshme te institucioneve tona edukative e arsimore? Nese jo, kush eshte fajtori per kete qeshtje?

Ka apo nuk ka percjellje profesionale pedagogjike e psikologjike organizimi i procesit mesimor- edukativ dhe notimi, cilesimi e testimi i nxenesve dhe studenteve tane? Nese jo, kush eshte fajtori per kete qeshtje? Po kush mundet me qene tjeter perpos byrokratizmi, korrupcioni dhe injoranca, qe i ka perfshire zyrtaret, pergjegjes te arsimit nga larte poshte duke nenkuptuar edhe neglizhencen e nje pjese te mesimdhenesve qe bijne viktime e byrokratizmit, korrupcionit dhe injorances duke hedhur te njejten valle me zyrtaret e larte arsimor?!

“Nuk ka ndonjë vlerësim real në notimin e nxënësve. Besoj në atë të sakt. Ndërsa vlerësim të përafërt me notën që merr nxënësi besoj se shumica e mësimëdhënësve e bën.
Është qështje me peshë dhe rëndësi të madhe të debatohet e të flitet për të. Ju keni bërë shumë mirë që e prekët këtë temë mësues Isa”, Bekim Kelmendi, mesues i gjuhes shqipe.

Nese ndikohemi prej familjarizmit, prej shokeve e miqesise, prej aferise farefisnore, prej perkatesive politike, prej korrupcionit, prej kendveshtrimit simpatik e antipatik, nese i lejojme nxenesit e studentet te kopjojne gjate testimit, nese u ndihmojme atyre ne pergjigjet ndaj pyetjeve, fajin dhe pergjegjesine e bartin ata mesimdhenes qe leshohen ne kete avanture, sepse ky veprim nuk ka te bej fare me cilesimin, notimin dhe testimin real te nxenesve e studenteve tane, dhe ajo pasqyre e notimit, vleresimit dhe testimit eshte pasqyre shume e rrejshme dhe jo objektive, qe i sjelle deme te medha nxenesve, studenteve dhe shoqerise sone kombtare ne pergjithesi.

Nese cilesimin, notimin e testimin e bejme nga qasjet tona te gabushme, per shkaqe te mangsive qe i posedojme dhe mos pergatitjes se duhur per nje cilesim , notim e testim sa më te drejte mbeshtetur ne parimet psikologjike, pedagogjike, didaktike e metodike te metodologjise bashkohore te notimit, nuk mund ti besojme ati vlersimi si vlersim real. Per kete mangesi fajet i bartin pergjegjesit e arsimit, inspektoret, sebashku me mesimdhenesit qe e kane injoruar kete qeshtje shume delikate dhe me rendesi te madhe.

Te gjithe jemi deshmitar te nivelit vlersues gjate testimit ne testin tone kombtar qe mbahet me klase te nenta dhe me maturantet e shkollave te mesme, sepse gati secilit mesimdhenes i ka ra te percjelle nje klase nxenesish gjate testimit dhe e kemi te kjarte se si shkone puna neper ato teste, ku mbi 50% e testeve plotesohen permes telefonave nga brenda e nga jashte, mos te flasimi me testimin e studenteve me nje numer te madh te tyre te grumbulluar me nje amfiteater apo vend tjeter, mesues Bekim.

“Unë e kisha fjalën tek vlerësimi i mësimëdhënësve të cilët nuk ndikohen nga familjarizmi, farefisnia apo edhe nga ana financiare dhe pozita e prindërve të nxënësve të tyre. Poashtu nuk isha i orientuar nga vlerësimi i jashtëm siç është testi kombëtar dhe manipulimi që i bëhet atij. Nëse duam të flasim realisht unë thash që vlerësim të sakt mbi njohuritë e një nxënësi është shumë e vështirë të arrihet. Ajo bëhet në baza të asaj se sa një nxënës është më i dalluar se tjertri dhe në bazë të këtyre matësve edhe mund të arrimë në një masë të kënaqshme. Se si arrinë mësimëdhënësi të bëj një vlerësim të tillë e dimë dhe e kuptojmë të gjithë. Natyrisht duke iu referuar matësve si testi i brendshëm dhe ai i jashtëm dhe mënyra didaktike e të pyeturit ,angazhimi në klasë ,parapërgatitje me shkrim , ese të ndryshme , analizë dhe komunikim gjatë orëve mësimore dhe jashtë tyre.
Nëse flasim për manipulimin e testit kombëtar. Të jesh i sigurtë mësues Isa se edhe pa i treguar askush ka shumë raste që nxënësit e kalojnë atë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Testi Kombëtar nuk është i bërë me nivelizim . Andaj edhe ka të ngjarë që të kalohet edhe pa i treguar askush. Pra për ta përmbyllur atë që e thash më larë me këtë që e thash tani po ju them se unë aspak nuk e mendova vlerësimin se si bëhet në shkallë vendi por si vlerësim në duart e një mësimëdhënësi të përkushtuar”, Bekim Kelmendi, mesues i gjuhes shqipe.

Mesimdhenes qe nuk ndikohen nga rastet ne fjale ka pak. Edhe pse nuk jeni i orientuar ne kete raste nga vlersimi i jashtem, ai vlersim ka ndikim te madh edhe ne vlersimin e brendshem, mesues Bekim, sepse niveli i ulte i hartimit te pyetjeve qe kerkojne pergjigje, imponon edhe pergjigje te nivelit te tille.

Per vlersimin e sakt dhe objektiv qe e keni pranuar se eshte i veshtire, keni te drejte dhe per ate e kam postuar shkrimin tim se kush eshte fajtori per mos vlersim te drejte e te sakt, duke aluduar ne fakultetet e edukimit qe pergatisin kuader te mesimdhenjes dhe a po bejne vertete pergatitje te mire e te mjaftushme te kertij kuadri, per punen e te cilleve mbajne pergjegjesi kompetetntet e inspektoriatit dhe ministrise se arsimit, se sa te perkushtuar jane qe organizimi i procesit mesimor edukativ neper ato institucione , ti plotesoi kriteret qe duhet pergatitur kuadri mesimdhenes.

Sa jane ne nivel dhe sa u pergjegjen kerkesave pedagogjike dhe psikologjike, didaktike e metodike, hartimi i atyreplanprogrameve e tekesteve univerzitare ku marrin njohuri perofesionale dhe kulture pedagogjike e psikologjike, didaktike e metodike, qe te pergatiten knaqshem sipas kerkesave e standardeve bashkohore , si mesimdhenes te ardhshem neper shkollat tona.

Pajtoi plotesisht me konstatimin tuaj mesues bekim se vertete ka nxenes qe i plotesojne testet me forcat e veta personale, edhe pse jane shume te rralle.
Por natyra e perpilimit te testeve, menyra e pyetjeve qe shtrohen ne ato teste, eshte apo nuk eshte produktive dhe qfare kerkon te kuptoi nga pergjigja e nxenesit ? Kerkon te kuptoi kapacitetin e inteligjences se nxenesit, nivelin e njohurive te arritura nga nxenesi, kerkon te kuptoi shkallen e zhvillimit te mendimit kritik tek nxenesi, kerkon vetem te riprodhoi mendimet e konstatimet ashtu si shtrohen ne tekstet dhe literaturen shkollor, apo kerkon nivelin e mendimit analitik te nxenesit, kerkon te kuptoi nga nxenesi aftesite , shprehite, shkathtesite dhe gjindeshmerin e tije ne situata te reja.
Kerkon nga nxenesi te kuptoi nuivelin e tyre edukativ, ne fushen edukates intelektuale, edukates morale, edukates estetike, edukates se punes dhe edukates teknologjike e kompjuterike, kerkon te kuptoi nga nxenesi pavarshmerine etij ne format e ndryshme te gjykimeve e komkludimit, kerkon nga nxenesi te kuptoi se per cilen fushe shkencore ka potencial te dalluar qe te orientohet me kohe ne ate fushe gjate jetes e shume detaje tjera psikologjike, logjike, pedagogjike, didaktike e metodike, qe i duhet nje testi te jashtem kombtar, rajonal, lokal dhe nje testi te brendshem ne shkolle, pa te cilat parime, nuk quhet test por testomani qe del nga duarte e atyre qe nuk kane potencial profesional e as kredite intelektual te hartojne nje test me standarde te kohes, qe bene nje pasqyre reale te tipareve te karakterit, te mperamentit e personalitetit dhe formimit te atyre tipareve tek nxenesit e studententet tane.

Testet pedagogjike e psikologjhike dallojne mes veti i nderuar mesues Bekim. Testi i kombinuar me elemente psikologjike e pedagogjike, bene nje pasqyre më gjitheperfshrese te tipareve te karakterit, temperamentit, personalitetit dhe zhvillimit, ngritjes e edukimit te atyre tipareve tek nxenesit e studentet tane.
Per aq sa jane pergjegjes, per aq sa jane te pergatitur profesionalisht, pedagogjikisht, psikologjikisht, didaktikisht e metodotikisht dhe per aq sa jane te perkushtuar e serioz ata qe i hartojne testet per vlersim te nxenesve e studenteve, qe i hartojne planprogramet mesimore, qe i hartojne tekstet e literaturen shkollore dhe doracaket metodik- udhezues, po per aqe eshte kulitative, reale e objektive pasqyra e vlersimit, cilsimit e testimit te nxednesve e studenteve tane dhe niveli e cilesia e planprogrameve mesimore, teksteve e literatures ndihmese shkollore dhe doracakeve metodik.

I ndjeri Magjister Abdyl Rama, e ka shkruar nje liber prej 300 faqesh ku bene fjale vetem per llojin e perpilimit te pyetjeve qe duhet ti posedojne tekstet shkollore dhe doracaket e arsimtareve. Pyetjet qe i perpilon arsimtari per tua parashtruar nxenesve sa më drejte e sa me objektivisht, enkas per tri etapat e ores mesimore dhe per notimin e cilsimin e nxenesve, ne kete liber me dhjeta e qinda menyra te formulimit te pyetjeve i ka ofruar per mesimdhenesit, qe te jene sa me efektiv, sa më vigjilent dhe sa më te kjarte per nxenesit, gjate zhvillit te mesimit brenda nje ore mesimore, ku secila etape e ores i ka llojet e pyetjeve te caktuara sipas etapes. “Funksioni didaktik i pyetjeve e detyrave ne tekstin shkollor” Mr. Abdyl Rama, Prishtine 1983, I juaj, mësuesi Isë

Isa Thaçi
 25 Janar 2018

Reforma ne arsim nenkupton perdorimin e formave, metodave, teknikave, mjeteve e kabineteve mesimore, planprogrameve, teksteve e literatures shkollore me strukture e permbajtje te reja, e me te mira te mundeshme ne procesin edukativ-mesimor, qe i duhen arsimit tone kombetar dhe largimin nga skena e perdorimit te atyre formave, metodave, teknikave, mjeteve, literatures e permbajtjeve mesimore qe jane më pak efektive dhe u ka kaluar koha per edukimin dhe arsimimin e gjeneratave te tanishme e te ardhshme dhe per organizimin e procesit mesimor- edukativ.

Edhe pse jane bere e po behen perpjekje qe te futen planprograme te ndryshuara e te freskuara, duke u liruar nga e kaluara jo e dobishme e tyre, keto perpjekje te politikberseve te arsimit ne nivel ministror e ne nivel kombtar jane bere e po behen kuturu, pa asnje hulumtim shkencor pedagogjik e psikologjik te gjendjes momentale te arsimit ne vende, pa asnje hulumtim e studimit shkencor pedagogjik qe te hetohet niveli i cilesise se planprogrameve, teksteve shkollore, literatures ndihmese, doracakeve metodik, mjeteve mesimore, metodave, teknikave dhe formave te mesimdhenjes e mesimnxenjes.

Te hulumtohet e hetohet menyra e niveli i cilesimit, testimit dhe notimit te nxenesve e studenteve, menyra dhe niveli i bashkupunimit te shkolles me familjen, te arsimtarit me nxenesin, te arsimtareve mes veti. Te hulumtohet e te hetohet menyra dhe niveli i mesimedhenjes nga mesimdhenesit, menyra dhe niveli i mesimnxenjes nga ana e nxeneseve.

Te hulumtohet e te verehet niveli dhe menyra e menagjimit nga udheheqja e shkolles dhe organeve tjera profesionale ne shkolle, per te vrejtur shkencerisht se ku vertete eshte me se e domosdoshme te behen ndryshime, te hulumtohet jane apo nuk jane mundesit ekonomike e kadrovike, ka apo nuk ka potencial shkencore qe vertete te hulumtohet gjendja e arsimit ne teren sa me objektivisht dhe te kuptohet se, ku do te arrijme me ato reforma ne arsim.

Korikulat e ashtuquajtura te Kosoves per arsimin parauniverzitar jane bere sa per sy e faqe, ma shume per te krijuar tollovi e pengesa mes mesuseve, nxenesve e menagjereve neper shkolla, per interesa personale e shperlarje parash, se sa te ofrohet nje udhezim didaktiko-metodik se, si duhet realizuar planprogramet e reja apo korikulat e ashtuquajtura mesimore te Kosoves.

Tani stafi mesimdhenes dhe nxenesit kane ra ne pike te hallit, duke u gjendur mes kerkesave korikulare, gjaja si kerkesa te reja dhe mes teksteve te vjetruara e te stervjetruar te lendeve te ndryshme mesimore, edhe pse ua kane nderruar ngjyren dhe kopertinat e tyre, pa e permendur edhe mungesen e teksteve shkollore neper shum lende te ndryshme te arsimit te mesem e sidomos te atij profesional, po ashtu pa e permendur edhe mungesen e literatures ndihmese shkollore, mungesen e doracakeve udhezues metodik, mungesen e kabineteve dhe mjeteve mesimore sipas kerkesave qe dalin nga reforma ne arsim.

Nuk realizohen kerkesat e reja apo te reformuara te korikulave, me tekste e literature shkollore te vjetruar, me mungese te teksteve te shumta neper lende te ndryshme profesionale, me mungese te literatures, doracakeve udhezues, mjeteve dhe kabineteve mesimore, sa do qe po behen shperlarje parash permes botimit e ribotimit te planprogrameve, teksteve shkollore, literatures ndihmese e doracakeve metodik, sa do qe po behen shperlarje te shumta parash duke i trajnuar mesimdhenesit per perdorimin e formave, teknikave, metodave dhe mjeteve bashkohore ne procesin edukativo-mesimor, thua se ata mesimdhenes na paskan ardhe prej Afrike, pa i degjuar e kuptuar fare metodat, format, teknikat dhe mjetete mesimore, si pjese e pandashme e karieres se mesimdhenesit, me gjithate situate ne arsim e edukim po degradon, per suksese mos te flasim sepse na ka treguar PISA se ne cilin nivel i kemi arritjet tona.

Kjo perpjekje per te bere reforme ne nivel kombetar te edukimit e arsimit tone, po i bije sikur perpjekja e nje bujku, i cili mjaftohet duke thone: ” nje patkue te kalit e sigurova, me duhen edhe tre patkoj tjere ti siguroi, ta siguroi kalin, plugun dhe ushqimin per kali, qe tia filloi ta lavroi token dhe ta mbjelle ate”!.

Vertete me keqardhje me duhet ta them, reformim qesharak, korikula qesharake, trajnime qesharake, e aspak profesionale e aspak pedagogjike e psikologjike, te cilat duhet pershtate doemos realitetit ne te cilin gjendet shkolla shqipe per momentin, me numrin e madh te nxenesve, me standardet e ulta qe i posedon shkolla, me mungesen e mjeteve mesimore, hapsires shkollore ku vendosen e perdoren efektivisht mjetet mesimore dhe ku punojne nxenesit se bashku me mesuesit e tyre, me mungesen e literatures, teksteve shkollore, doracakeve udhezues metodik e didaktik, qe te realizohen sa me objektivisht kerkesat bashkohore te cilat dalin nga metodologjia e mesimdhenjes dhe mesimnxenjes, nga metodologjija bashkohore e testimit dhe cilesimit te nxenesve, te cilat dalin nga metodologjia e bashkpunimit professional pedagogjik e psikologjik mes shkolles e familjes, mes mesimedhenesve e nxenesve, mes stafit udheheqes e stafit professional pedagogjik e psikologjik qe fatkeqesisht i mungojne shkolles!

Nuk behet reforme pa angazhmin professional e shkencor te pedagogeve, psikologeve, sociologeve dhe filozofeve, qe ta hulumtojne shkencerisht gjendjen e arsimit dhe gjendjen e ekonomiko-politike e kadrovike ne vend, pastaj per te eksperimentuar risi te ndryshme, aty ku vertete eshte mese e nevojshme dhe e mundeshme te zavendesohen te vjetrat me te rejat ne arsimin dhe edukimin tone kombetar. I juaj, mësuesi Isë

Isa Thaçi
 23 Janar 2017 •

Reforme celesore ne arsim nuk mund te behet me militant partiak qe mese paku jane te pergatitur ne menyre profesionale per te bere reforme te duhur, cilesore, racionale dhe te mundeshme per realitetin tone kombetar, per nevojat e ngutshme te vendit dhe per lemije te shumta deficitare qe i mungojne vendit tone ,te cilat jane te domosdoshme te jetesohen sa me pare ne skenen tone kombetare edukativ e arsimore.

Nuk mund te behet reforme e drejte, cilesore dhe e verifikuar shkencarisht ne fushen e edukimit dhe arsimimit tone kombetar, pa pjesemarrjen aktive te pedagogeve ne radhe te par, psikologeve ne radhe te dyte, sociologeve dhe filozofeve ne radhe te trete, te cilet jane kuadrat me te pergatitur profesionalisht, moralisht e kombetarisht qe te merren me hulumtimin, studimin dhe argumentimin e problemeve te ndryshme te arsimit e problemeve tjera shoqerore dhe te konstatojne shkencerisht se ku duhet bere e si duhet bere reforma.

Ne cilen fushe te arsimit duhet intervenuar më pare, ku duhet ndryshuar e zavendesuar e vjetra me te rene, ku duhet futur drejtime te reja deficitare te shkollave profesionale, te cilat na mungojne per tregun bashkohor, qe te jemi konkurente ne treg. Kemi apo jo potencial ekonomik e kadrovik per ti bere realitet ndryshimet, e jo te na mbesin deshira te shkruara vetem ne leter.

Fatkeqesisht ne balle te reformave ne arsimin tone kombetar gjenden partiak qe dijne vetem te perkulen partiakisht dhe nuk kane kurrfar pervoje profesionale e shkencore dhe kurrfar pervoje praktike ne fushen edukative e arsimore, per ti dal zot reformimit te duhur , te domosdodhem e te suksesshem ne edukim e arsim.

Ata qe i patem ne balle te reformes dhe keta qe i kemi tani gjate ketyre 20 viteve me radhe, nuk kane patur potencial professional- intelektual e nuk kane dhe sote, nuk kane dijte dhe nuk e dijne te bejne reforma te duhura, cilesore, reale, objektive , racionale dhe te mundeshme ne arsimin tone kombetar.

Ka qene e ditur, eshte dhe tani se nuk mund te priten risi dhe reforma te duhura qe shkojne ne interes te arsimit tone kombetar, ne interes te nxenesve e studenteve dhe ne interes te shoqerise ne pergjithesi, kur ne balle te arsimit e te reformave gjenden jurista, ekonomista, kimista, biolog, ingjinjer dhe matematicient! Jo bre nuk pritet prej tyre diçka me vlere, perpos shkaterrimit te bazes se edukimit e te arsimit, sepse kjo kategori e profesioneve nuk e ka per destinim studimin e hulumtimin shkencor te edukimit dhe arsimit tone kombetar.

Eshte turp i madh per politikbersit e arsimit, të mos i kemi ne balle te tije, njerezit e pergatitur shkencarisht e profesionalisht per qeshtje edukative e arsimore dhe per reforma ne arsim!

Si eshte e mundur qe kete pergjegjesi te madhe kombetare mos ta kene ne duar te veta pedagoget e psikologet tane ne radhe te pare si profesionist te pergatitur enkas per arsim e qeshtje tjera shoqerore, sociologet dhe filozofet ne radhe te dyte, qe e kane deshmuar veten shkencarisht e kombetarisht se e meritojne te jene ne balle te arsimit tone kombetar dhe ne balle te hulumtimit, studimit dhe argumentimit te qeshtjeve te ndryshme shoqerore?!.

A mund te barazohen vlerat e pergatitjes profesionale te pedagogeve, psikologeve, sociologeve e filozofeve per qeshtje te ndryshme te edukimit e arsimit me juristet , kimistet ingjinjeret, matematicientet, ekonomistet, biologet, politikanet te cilet pak apo aspak kane informacion shkencor per arsimin e edukimin?

Do te ishte qesharake, e turpshme dhe tragjike per mjekesine, per ekonomine, per bujqesine, per drejtesine, per biologjine, kimine, matematiken, ingjinjerine, arkitekturen dhe per shkencat ushtarake, te vehen ne balle te tyre pedagoget, psikologet, sociologet dhe filozofet, dhe tua besojne atyre te bejne reforma neper keto fusha te ndryshme, qe jane jetike per te ardhmen e kombit tone, siq eshte jetike e mbijetike fusha e arsimit dhe edukimit, ku e kane vendin te marrin pergjegjesi profesionale studjusit e shkencave shoqerore filozofike, pedagogjike, psikologjike e sociologjike.

Eshte veprim i pamenqur, te priten reforma cilesore e te qelluara me militant partiak ne balle te arsimit tone kombetar, te priten trajnime efektive e te persosura te puntoreve te arsimit nga ata qe kane nevoje per veti te trajnohen e te pergatiten si duhet per mesimdhenje e per mesimnxenje! I juaj, mësuesi Isë

Isa Thaçi
 22 Janar 2016

E kaluara e shkolles shqipe dhe e ardhmja po bejn perpjekje mes veti, qe secila ta terhjeke ne komoditetin e vete.

E kaluara e saje edhe pse e vjetruar tej mase, po ngul kemb qe ta ngulfate ne brendine e rehatise dhe komoditetit brenda vetes, qe tani ka kaluar ne rutine e ne shprehi te perditshme, te cilat nuk kerkojne aqe angazhim e perpjekje qe e trazon stafin menagjues, mesimdhenes dhe nxenesit e studentet per nje menagjim, mesimdhenje e mesimnxenje me cilesor, perkundrazi po e pengojne depertimin e se ardhmes me vlerat e cilesite e saje.

Dukurite e kesaje force terheqese po manifestohen dukshem te mos them po mbizotrojne ne shkollen shqipe, me nje numer te madhe nxenesish neper klase, me mungese te kabineteve e mjeteve mesimore sipas lendeve te ndryshme, me nje angazhim te mesimdhenesit si ligjirues i lendes e me nxenes pasiv si degjues te lirigjirates, me mjete gati thuja te vetme te mesimit tabela, shkumsi, shpuza e teksti mesimor.

Dukurite e kesaje force terheqese po manifestohen dukshem edhe permes planprogrameve, teksteve, doracakeve metodik dhe literatures ndihmese shkollore, qe i ka tejkaluar koha dhe nuk ofrojne cilesi sipas nevojes se nxenesve e studenteve qe te pergatiten e te jene konkujrent ne treg.

Testimi, cilesimi e notimi i nxenesve dhe studenteve po behet ende me shume ne forme fushate, duke u mbeshtete mbi bazen e aferise familjare e farefisnore, mbi bazen partiake e korruptive, ne vend qe te mbeshtetet mbi instrumetet dhe parimet shkencore pedagogjike, psikologjike, didaktike e metodologjike te testimit, cilesimit e notimit bashkohor dhe vertete te arrihet nje pasqyre reale e objektive e suksesit apo mos suksesit te nxenesve e studenteve tane.

Pikpamjet, idete dhe bindjet e vjetruara te politikbersve te arsimit nga larte poshte jane bere pengese e madhe e depertimit te vlerave bashkohore ne menyren e organizimit me cilesor te procesit mesimor edukativ, ne menyren e bashkpunimit familje-shkolle dhe nxenes, ne menyren e bashkpunimit te arsimtareve mes veti dhe mes nxenesve, duke penguar punesimin e pedagogut dhe psikologut shkollor neper shkolla, si kuader i percaktuar dhe i pergatitur profesionalishte qe te sherbejne ne menyre profesionale per keto qesdhtje e qeshtje tjera me vlere e shume delikate per shkollen.

Mungesa e pedagogut shkollor dhe psikologut dhe mungesa e sherbimit te tyre profesional pedagogjiko-psikologjik neper shkollat tona, e ka zbehe tejmase bashkpunimin professional e adekuat familje-shkolle dhe nxenes, bashkpunimin adekuat mes arsimtareve dhe bashkpunimin mes nxenesve . Kjo zbehje po i sjelle kokqarje shkolles, mesimdhenesve, nxenesve e familjareve ne arritjet e duhura te suksesit ne mesimdhenje e mesimnxenje.

Nuk depertojne risite dhe nuk ka progresivitet e ardhmja e shkolles sone shqipe, me nje mentalitet hipokrit te mesimdhenesit, qe kerkon vetem nenshtrim te nxenesit, me nje pasivitet te pa pare rreth punes, mesimit dhe menagjimit, me lokale e wce jo forte higjenike, me nje nxemje jo edhe aqe te volitshme, te mos them tersisht anarhi e papergjegjesi nga askush e shume gjera tjera qe nuk premtojne nje te ardhme te deshirueshme, nuk premtojne me e kryer misionin e shejte mesimdhenesit shqiptar dhe shkolla jone shqipe.

Kurse ne anene tjeter e ardhmja per shkollen tone me forcen terheqese te saje permes nje numri te madh shpikjesh shkencore te lemive te ndryshme shoqerore, natyrore e shpirterore, qe premtojn nje te ardhme me te mire, qe kerkojne nje kosto te larte investimi per tu bere realitet i shkolles, kerkojne pergatitjen e stafit mesimedhenes e stafit menagjues qe keto te arritura te shfrytezohen sa me racionalisht, kerkojne nje angazhim me te madh kolektiv qe nga larte posht e anasjelltas, duke i dhene pergjegjesi njeri tjetrit per punen qe e kane ne kompetenca te veta.

Shkollen tone po e prete me duar te hapura kompjuterizmi, kibernitika, teknologjia moderne pedagogjiko-psikologjike e mesimdhenjes dhe mesimnxenjes, e notimi dhe cilesimit, e permbajtjeve te reja e bashkohore te fushave te ndryshme edukativo-arsimore, po e prete qasja me profesionale e zgjidhjes se problemeve te ndryshme te nxenesve, bashkpunimi sa me profesional shkolle familje percjellja profesionale e punes se mesimdhenesve dhe nxenesve e kerkesa tjera qe e qojne shkollen shqipe drejte te arriturave me te medha te kohes.

Ka ardhe koha e fundit qe i madh e i vogel nga larte poshte ti ndihmojme secili pa dallim shkolles shqipe qe te ecen ne trend me kohen dhe te largohet sa me pare nga ato dukuri, qe tani jane vjetruar dhe u ka kaluar koha. I juaj, mesuesi Ise

 

Mesimdhenja e sukseseshme e mesimdhenesit, ne radhe te pare, varet kryesisht nga menyra dhe niveli i formimit te kultures, aftesise e shkatesise profesionale, pedagogjike e psikologjike, ne radhe te dyte nga menyra e edukimit dhe formimit te tipareve te karakterit e personalitetit te tij.

Po ashtu ne radhe te trete, mesimdhenja e sukseseshme, varet nga niveli i infrastruktures shkollore, niveli i paisjes se kabineteve me mjete mesimore, nga niveli i hartimit te planprogrameve mesimore, tekseteve e literatures ndihmese shkollore, nga niveli i pergatitjes se doracakeve metodik- udhezues per mesimdhenes dhe nga niveli i mirmbajtjes se higjenes, ajrosjes, ndriqimit, qetesise dhe i ngrohjes se ambienteve shkollore .

Dhimbjet, vuajtjet dhe trishtimet, varferia, roberia, nenshtrimet e poshtrimet e nje populli perfundojne atehere, kur ai e merre ne duar te veta fatin, besimin, vullnetin, guximin, deshiren, dashurine dhe veprimet e qendrushme, qe ta ndryshoi nivelin e te jetuarit dhe nuk prete kote nga tjeret, t`ia ndryshojne ate nivel e ate gjendje jetesore qe e posedon.

Ai popull qe nuk ndermerr veprime te duhura per ta ndryshuar nivelin e te jetuarit dhe pret kote nga tjeret, per ta bere ate ndryshim, pasardhesit e tij do te lindin, rriten dhe do te mesohen duke prite nga tjeret dhe vdesin tmerrsisht nga dhimbje te ndryshme, vuatje, varferi, roberi, nenshtrim e poshtrim nga pushtusit e ndryshem te tyre.

Ne mesin tone kombetar, ne atë politik, akademik, kulturor, ekonomik, shendetsor, arsimor, juridik etj, ka mjaftë njerze qe marrin vendime në menyre të pandergjegjegjshme, te papergjegjshme, te ngutshme, koke ne vete dhe pa u konsultuar me aske, sidomos ne kete qeshtje po prijne politikanet tane.

Për te gjitha keto veprime te ngutshme, te pamatura dhe aspak te menqura, çmimin po e paguajme shume shtrejtë si komb dhe fatkeqesisht po ua leme pasardhesve tane, ta paguajn edhe më shtrejte haraqin e gabimeve tona!

E ardhmja e nje kombi eshte e vendosur ne vetedijen e nderdijen e tij kolektive.
Çfarë fara mbjellë ai në ndërdijen e vet, me kohen, frytet e tyre do ti korr.
Nese mbjellë fara barishtore, barishta do te korr,
Nese mbjelle fara pemesh, e drithrash, frytet e tyre do ti vjele e do ti korr.

Nuk duhet te mbizotroi reklama mbi filozofine e jetes, sepse asgje e rastesishme nuk eshte ne kete jete, nuk eshte as reklama!
Filozofia e jetes nuk eshte reklame por eshte urtesi, menquri, largpamesi, modesti, respekt, dashuri e pune.

Lum kush e kupton akumulimin e menqurise ne filozofine e jetes!

14 Shkurt 2019 në 7:35 MD •

“Asgje nuk mund t`i rezistoje vullnetit njerezor, i cili do te rrezikonte madje edhe ekzistencen per hire te nje qellimi te caktuar”- Benjamin Disrael.

Po ta kishte populli shqiptar deshiren, vullnetin, guximin, unitetin, dashurine dhe menqurine njerzor, i cili do te rrezikonte edhe egzistencen e vete per hire te nje qellimi te caktuar, asgje nuk mundet t`i rezistoi deshires, vullnetit, guximit, unitetit, dashurise dhe menqurise njerzore te tij.

Athu edhe sa kohe duhet te presim ne shqiptaret, ti posedojme ne nivel te duhur keto virtyte njerzor te cilat u permenden më larte, qe ti perdorim per zgjidhjen e qeshtjes sone kombtare, pa ndihmen e te cilave nuk do ta zgjedhim kurr?

Mesuesi i kujdesshem dhe i vemendshem, qe ka deshire, vullnet, motiv e dashuri rreth problemit te perzgjedhjes se metodave, teknikave, formave dhe pyetjeve me te efekteshme per mesimdhenje dhe mesimnxenje.

Qe ka kujdese e vemendje te shtuar rreth problemit te motivimit te nxenesve, menaxhimit te tyre ne klase dhe rreth problemit te vleresimit, cilesimit e notimit, do tia dale faqebardhe, ne misionin e tije te shejte kombetar.

Edhe pse misioni i tij eshte i varur bukur shume nga faktore tjere qe ndikojne ne mbarvajtjen e sukseseshme te organizimit ne procesin e mesimdhenjes e mesimnxenjes dhe ne proceset tjera organizative brenda shkolles e jashte saje.

Ata qe percaktohen me vetedie e vullnet dhe me dashuri per profesionin e mesuesit, eshte mëse e nevojshme per ta, te paisen sa më shume te jete e mundur me cilesi e virtyte te larta njerezore e profesionale dhe te paisen me kulture te maftushme pedagogjike, psikologjike, didaktike, metodike e metodologjike, qe te sigurojne sukses sa me te madhe ne profesionin e shejte te mesimdhenjes se tyre.

Pa potencialin e fuqishem njerezor te leximit, mesimit, studimit dhe pa dashurin ndaj librit, do te mbesim pak njerez per veteveten, per familjen, per kombin, per shtetin dhe do te behemi  gazi dhe turpi i botes.

Eshte koha e fundit ti bashkohemi masivisht kerkeses qe sa me pare te rikthehet neper shkollat tona sherbimi pedagogjik e psikologjik i pedagogeve dhe psikologeve shkollor, qe nga qerdhet, institucionet parashkollore, shkollore e deri tek Univerzitetet ne pergjithesi, per tia kthyer autoritetin e ketyre institucioneve ne permasa shkencore pedagogjike e psikologjike te edukimit dhe arsimit tone bashkohor e kombetar.

Te rikthehet Enti Pedagogjik Republikan qe ishte ne nivel te Kosoves, te rikthehen Entet Pedagogjike Rajonale dhe ato komunale, per tua dhene shansen profesionisteve te arsimit dhe edukimit, te merren seriozisht e profesionalisht me hulumtimin dhe studimin e problemeve te shumta qe dalin nga fusha edukativo-mesimore ne te gjitha nivelet ne vendin tone dhe te lirohen keto ente nga stafi punues i militanteve partiak, te cilet e kane shkatrruar tersisht arsimin dhe edukimin tone.

Per ndryshe, çdo gje ka dale prej kontrollit te sanimit te gjendjes dhe zgjidhjes se problemeve ne menyre profesionale, sepse kete qellim e kishte Daksneri, Unmiku dhe perkthyesit e tyre shqipfoles, militant- partiak e injorant te arsimit tone kombtar dhe po vazhdojne ta kene edhe sote.

Dukurite devijante paraqiten tek mesimedhenesi, ne ato momente kur ai ka te beje me cilesimin e notimin e atyre nxenesve e studenteve qe jane bije te politikaneve, biznismeneve, familjareve e farefisit te atij qe cileson e noton, qe jane bije te shokeve e miqeve te tije dhe raste tjera, ku ka mundesi te volitshme te lajmerohen keto dukuri qoroditese , ne procesin e cilesimit dhe notimit te nxenesve e studentyeve tane.

Sa më large ndikimit te faktoreve devalvues, qe gjendet mesimdhenesi, aq me objektiv e real do behet procesi i cilesimit dhe notimit te nxenesve e studenteve dhe aq më shume do te favorizohen vlerat madhore te drites se diturise, edukates, arsimit, mesimit dhe leximit ne pergjithesi qe i posedojne ata.

Mesimdhenesit qe lirohen nga ndikimi devalvues i faktoreve ne procesin e cilesimit e notimit, do tua dhene hakun secilit nxenes e student sipas merites e vleres se tyre qe e posedojne ne fushen intelektuale, emocionale, morale, sociale, humane, kombtare dhe ne fushen e ngritjes dhe persosjes se shprehive e shkathtesi te tyre.

Nese i kthemi vetevetes, nuk eshte mire, as e drejte, as njerzore te behemi ciceron te oborreve mbreterore, pallateve shtetnore dhe ciceron i anarhive partiake, per interesat te ulta personale dhe per egoizmin tone te pangopur.

Assesi nuk eshte mire, nuk eshte as e drejte e as njerzore te heshtim si te vdekur para keqeperdorimeve, korrupcionit e deformimeve tjera individuale, familjare, shoqerore dhe kombetare, sepse demet jane te perbashkta, qe do te kuptohen heret ose vone, nese nuk i kemi kuptuar deri më tani.

Politikanet e vertete shqiptar dikur thonin: ” kure eshte mire Shqiperia, jemi mire edhe ne”.

Tani politikanet falls po thojne: ” kure jemi mire ne, eshte mire Shqiperia, Kosova dhe jane mire edhe trojet tjera shqiptare”, edhe pse nen pushtim greko-sllav”.

Secili prej neve kemi nevoje te bejme ndryshime progresive e sistematike, qe t`i eliminojme, apo se paku ti zvoglojme mangesite dhe veset tona personale, mundesisht duke i zavendesuar me virtyte e vlera njerezore.

Po se beme kete, kemi pranuar poziten e stagnimit dhe mbylljen ne labirinthin tone te errte e hermetik.

7 Shkurt 2019

Ishte mekat, mendjelehtesi, shkurtpamesi dhe tradhti ndaj interesave kombetare e shtetnore dhe ndaj atdheut ne pergjithesi, qe u besuam per dy dekada me radhe premtimeve boshe, mashtrimeve dhe genjeshtrave te pafund te politikaneve tane.

Ata i servireshin Europes dhe se bashku me te e shkatrruan shtetin e Kosoves, pasurite tokesore e nentoksore te saje, shiten ne menyre te paturpshme asetet më te medha te pasurise kombtare, e varferuan skajshmerisht popullaten dhe nenshkruan asociacionin e komunave serbe, si nje bombe e kurdisur mes shtetit te Kosoves.

Po ashtu ata nenshkruan edhe demarkacionin me malin e zi, per leverdite e veta e per leverdite e pushtuseve tane dhe per synimet destruktive te Europes qe beheshin ne dem te shqiptareve e ne favor te sllaveve serbo-malazez.

7 Shkurt 2017

Vlerat tona qe i posedojme dhe antivlerat jane barazi me deshiren qe na ve ne levizje, me vullnetin qe formesohet sipas deshires sone, me veprat te cilat dalin prej vullnetit qe e posedojme dhe me fatin qe kryesisht eshte i varur nga veprat tona qe i bejme ne jete, si individ, si familjar, si institucion, si shtet e si komb.

Eshte njerzore dhe menquri nga ana jone mos ti lejojme te na deformohen deshirat qe na vejne ne levizje, prej te cilave varet vullneti yne. Nga niveli dhe menyra e vullnetit qe e posedojme, varen veprat tona dhe fati yne, i cili kryesisht eshte i varur nga veprat qe i bejme.

Kolegjet private po themelohen ne trojet shqiptare sikur kepurdhat pas shiut, pa iu nenshtruar kontrollit profesional pedagogjik. Funksionojne me planprograme mesimore te pa lincencuara shumica prej tyre. Funksionojne me kushte jo te duhura qe i ofrojne per mesim dhe me kuader profesional e pedagogjik te pa pergatitur sa e si duhet per mesimdhenje!

Licencimi i tyre më shume behet ne forme te shitblerjes se mallrave ne treg, dhe licencimit mbi baza korruptive, se sa qe i nenshtrohen licencimit profesional e ligjor te rregullave shkencore pedagogjike.

“Nuk e kam ditur, nuk e kam besuar, se Aleanca dhe PDK-ja e, deri diku, edhe Nisma, do ta përjetojnë aq rëndë humbjen e pushtetit!

Ajo që dëgjuam sot në sallën e Kuvendit, e konfirmon katërçipërisht këtë fakt. Në vend se të kërkojnë falje për degradimin që i bënë shtetësisë së Kosovës dhe institucioneve të saj; për vjedhjet dhe mashtrimet; për nepotizmin dhe korrupsionin galopant; për arsimin dhe shëndetësinë e rrënuar; për skandalet e panumërta; për pasurimin e tyre të paskaj dhe për varfërimin e qytetarëve të Kosovës, që udhëheqja e derisotme ua nxiu jetën dhe ua vrau shpresën.

Deputetët e këtyre partive, të nxitur nga liderët e tyre, derdhën tirada të pafund gënjeshtrash, shpifjesh e akuzash në adresë të Albin Kurtit dhe të LVV-së e, pjesërisht, edhe ndaj partnerit të saj të koalicionit, LDK-së.

Është e qartë si drita e diellit se humbjen e pushtetit shumëvjeçar këto parti po e përjetojnë si tragjedi”. Prof. Dr. AGIM VINCA

Shkollave tona u mungojne kabinetet e mjaftushme sipas lendeve mesimore dhe u mungojne mjetet mesimore, ku ne vend te kabineteve perdoren klaset per organizimin e procesit te mesimdhenjes e mesimnxenjes, ne vend te mjeteve konkretizuse e racionalizuse mesimore perdoret shkumsi, tabela, teksti i lendes mesimore dhe menyra e imponuar e ligjirimit frontal nga ana e mesimdhenesit dhe degjimit frontal e pasiv nga ana e nxenesve, ne vend qe te organizohet puna me grupe e procesit te mesimdhenjes dhe mesimnxenjes, siq preferohet ne shkollat e shekullit 21.

Planprogramet apo korikulat e ashtuquajtura te Kosoves, tekstet, literatura ndihmese shkollor dhe doracaket metodik- udhezues, perpos qe mungojne dukshem, edhe niveli i pergatitjes se tyre nuk premton as per se afermi plotesimin e standardeve te shkolles se shekullit 21.

Ndriqimi, mirembajtja e pastertise, ngrohja e lokalit shkollor dhe hapsira e mjaftushme qe eshte faktore dominante per ploltesimin e kushteve te domosdoshme te organizimit te sukseshem ne procesin e mesimdhenjes dhe mesimnxenjes, nuk premtojne as per se afermi nivelin e standartit te shkollave te shekullit 21, te mos them se jemi shume mbrapa ketij shekulli.

Besimi ne forcen qe e posedojme, na mundeson ti bejme realitet endrrat dhe vizionet tona, permes fuqise e cila gjendet brenda nesh.

Forca qe gjendet brenda nesh na pret ta zgjojme nga gjumi dhe ta perdorim per ti bere realitet endrrat dhe vizionet qe i posedojme.

Po se beme kete veprim gjate jetes, endrrat dhe vizionet do te na vdesin se bashku me forcen, qe po flene brenda nesh dhe po na prete ta zgjojme nga gjumi.

Eshte ne menqurine tone mos ti leme te na vdesin si te pa realizuar enderrat dhe vizionet, se bashku me fuqine e forces qe e posedojme secili brenda vetes sone.

MASHT-i dhe DKA-te , qellimshem i kane mbylle vendet e punes se pedagogeve e psikologeve shkollor dhe sherbimin pedagogjiko-psikologjik te tyre neper shkolla.

Kete veprim e kane bere qe ne vend te pedagogeve e psikologeve te angazhohen militant partiak dhe ta ngulfatin politikisht shkollen, duke ndaluar ta kryejne detyren e tyre profesionale e te shejte pedagogjike e psikologjike, ne ndihme e ne favor te mesimdhenesve, nxenesve dhe prinderve te nxenesve.

Trajnimin e mesimdhenesve dhe menagjusve te shkollave, MASHT-i dhe DKA e dijne fare mire se nuk mund ta bej kush me mire e me profesionalisht, se sa pedagogu e psikologu i shkolles dhe sherbimi profesional i tyre pedagogjiko-psikologjik ne shkolle, pa patur nevoje te behen shperlarje parash e shpenzime te kota per meditje te atyre trajnereve apo militanteve partiak gjate tranimit te mesimdhenesve.

Edhe pse ata nuk jane kompetent e profesional per trajnime, si pedagogu e psikologu i shkolles qe duhet me qene prezente brenda ne shkolle duke percjellur ne menyre profesionale organizimin e procesit mesimor dhe te vijne ne perfundim se ku duhet te jipet ndihma dhe cilat jane pikat e dopta qe te intervenohet per trajnim e pergatitje te stafit mesidhenes, ne menyre sistematike.

Nese nuk ndermarrim urgjentisht ne nivel kombtar masa te menqura, racionale, njerzore, unike, e te qendrushme, per ta eliminuar rrenjesisht budallakine qe i ka kapluar tersisht kokat, shpirtin dhe trupin e shqiptarit, nisur nga politikanet, intelektualet e më gjere, procesin e perqarjes, mosmarrveshjeve, urrejtjes mbi baza politike, fetare, regjionale mes nesh dhe
procesin e shkatrrimit te vendit, asimilimit tone e vetevrasjes si komb, ne vend qe ta pengojme e ta eliminojme, do ta rrisim e do ta shpejtojme edhe më shume.

Prej prince Vidit e më pare neper kohe, te mos them prej shpalljes se pavaresis me 1912, e deri te Edvin Rama e Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa me shoke, qe ka pas fatin apo fatkeqesine Shqiperia e populli shqiptar, ti kete ne balle te politikes se saje, nuk ka fakte bindese qe keto personalitete politike e kane sjelle ndoj te mire per Kosoven e trojet tjera shqiptare te coptuara ne kater pjese mes fqinjeve tane pushtues greko-sllav, besa as per Shqiperine, pos qe kane sherbyer si vazal te dikuj tjeter per interesa te veta personale.

E njejta qorbe bajate iu ka perserite edhe Kosoves e trojeve tjera shqiptare me politikanet qe kane pas fatin apo fatkeqesine ti kene ne balle te politikes, ata qe më shume u kane sherbyer qarqeve antishqiptare, me pak perjashtime kuptohet, se sa qe i kane sherbyer atdheut dhe kombit te tyre.

Fatkeqesisht eshte deshmuar e po deshmohet neper periudha te ndryshme historike dhe ne ditet e sotit, se në genin e nje pjese te shqiptareve, te mos them te krejte shqiptaret, ne tru e ne vetedijen e tyre eshte instaluar vesi i keq dhe i qoroditur qe po e stimulon perqarjen, mos unitetin dhe ndarjen mbi baza fetare, politike, grupore dhe mbi baza regjionale, qe eshte deshmuar jo vetem nga ana e politikaneve dhe intelektualeve tane, por kjo vetij e mbrapshte po deshmohet edhe nga nje pjese e qoroditur e popullit shqiptar, qe e kane quar e po e qojne veteveten dhe popullin, me hapa te sigurt drejte asimilimit dhe vetvrasjes si komb, duke u sherbyer marrezisht pushtuseve tane, ne dem te qeshtjes kombtare dhe ne dem te bashkimit te trojeve tona.

Per aq sa jane pergjegjes politikbersit e arsimit, per aq sa jane te pergatitur profesionalisht, pedagogjikisht, psikologjikisht, didaktikisht e metodotikisht dhe per aq sa jane te perkushtuar e serioz ata qe i hartojne testet per vlersim te nxenesve e studenteve, ata qe i hartojne planprogramet mesimore, qe i hartojne tekstet e literaturen shkollore dhe doracaket metodik- udhezues.

Po per aqe eshte kulitative, reale e objektive pasqyra e vlersimit, cilsimit e testimit te nxenesve e studenteve tane dhe niveli e cilesia e planprogrameve mesimore, teksteve e literatures ndihmese shkollore dhe doracakeve metodik.

Po per aq eshte kualitative percjellja profesionale e organizimit te procesit mesimore-edukativ, percjellja e bashkpunimit mes arsimtareve, percjellja e bashkpunimit te arsimtareve me nxenesit dhe percjellja e bashkpunimit profesional pedagogjiko-psikologjik e shkolles me familjen.

Perpjekjet e politikbersve te edukimit e arsimit tone per te bere reforme ne nivel kombetar, po i ngjajne perpjekjeve te nje bujku, i cili mjaftohet duke thone: ” nje patkue te kalit e sigurova, me duhen edhe tre patkoj tjere ti siguroi, ta siguroi edhe kalin, plugun e tij dhe ushqimin per kali, qe tia filloi ta lavroi token dhe ta mbjelle ate”!.

Vertete me keqardhje me duhet ta them gjendjen e reformimit ne arsim dhe gjenjen e trajnimit te mesimdhenesve, reformim pa risi, korikula pa risi, tekste, literature ndihmese shkollore e doracak metodik- udhezues qe nuk perputhen me kerkesat e korikulave, e trajnime te mesimdhenesve qe u ka humb rruga tersisht mes korikulave e teksteve, literatures ndihmese shkollore e doracakeve udhezues metodik, qe nuk i perfillin parimet shkencore pedagogjike e psikologjike, te cilat duhet pershtate doemos realitetit ne te cilin gjendet shkolla shqipe dhe nxenesit e saje per momentin.

Do te ishte qesharake, e turpshme dhe tragjike per mjekesine, per ekonomine, per bujqesine, per drejtesine, per biologjine, kimine, matematiken, ingjinjerine, arkitekturen dhe per shkencat e ndryshme ushtarake, te vehen ne balle te tyre pedagoget, psikologet, sociologet dhe filozofet, e tua besojne atyre te bejne reforma neper keto fusha te ndryshme shkencore e te bejne trajnime per aftesimin e ekspereteve te fushave perkatese.

E njejta gje qesharake, e turpshme dhe tragjike po behet me fushen e arsimit dhe edukimit, duke ua besuar reformat ne arsim dhe trajnimin e mesimdhenesve atyre qe mese paku kane potencial profesional e shkencor per tu marr me keto qeshtje delikate, ku e kane vendin te marrin pergjegjesi te tilla profesionale, studjusit dhe ekspertet e shkencave shoqerore filozofike, pedagogjike, psikologjike e sociologjike.

Shkollen shqipe nga qerdhet e deri te Univerzitetet po e presin me duar te hapura kompjuterizmi, kibernitika, teknologjia moderne pedagogjiko-psikologjike e mesimdhenjes dhe mesimnxenjes, e edukimit, notimit dhe cilesimit te nxenesve e studenteve tane, qe i mungojne institucioneve tona edukative e arsimorer.

Po e presin permbajtjet e reja dhe bashkohore te fushave te ndryshme edukativo-arsimore, po e presin qasjet më profesionale te zgjidhjes se problemeve te ndryshme rreth nxenesve, rreth bashkpunimit sa më profesional shkolle familje, bashkpunimi profesional mes arsimtareve dhe mes arsimtareve e nxenesve.

Po e pret percjellja profesionale e pedagogut dhe psikologut te shkolles rreth menyres se organizimit te procesit mesimor edukativ te mesimdhenesve dhe rreth menyres se angazhimit te nxenesve ne procesin mesimor, e cila percjellje po i mungon institucioneve.

Po e presin me duar te hapura edhe shume e shume procese tjera organizative qe e qojne shkollen tone drejte te arriturave e sukseseve më te medha te kohes dhe drejte barazimit me shkollat e univerzitetet tjera bashkohore e te moderuara ne bote.

Pikpamjet, idete dhe bindjet e vjetruara te politikbersve te ministrise se arsimit nga larte poshte. Aftesite shprehite dhe shkathtesite e menagjereve te shkollave dhe mesimdhenesve, gjithnje e më shume po behen pengese e madhe e depertimit te vlerave bashkohore ne menyren e organizimit te procesit mesimor edukativ.

Po behen penges ne menyren e bashkpunimit familje-shkolle dhe nxenes, ne menyren e bashkpunimit te arsimtareve mes veti dhe arsimtareve mes nxenesve.

Po behen pengese e punesimit te pedagogut dhe psikologut shkollor neper shkolla, si kuader i percaktuar dhe i pergatitur profesionalishte qe te sherbejne ne menyre profesionale per qeshtje te shumta e me vlere organizative dhe shume delikate e te ndjeshme per shkollen.

Mungesa e pedagogut shkollor dhe psikologut dhe mungesa e sherbimit te tyre profesional pedagogjiko-psikologjik neper shkollat tona, e ka zbehe tejmase dhe e ka tjetersuar bashkpunimin professional e adekuat familje-shkolle dhe nxenes, bashkpunimin adekuat mes arsimtareve dhe bashkpunimin mes nxenesve .

Kjo zbehje po i sjelle kokqarje shkolles, mesimdhenesve, nxenesve e familjareve ne arritjet e duhura te suksesit ne mesimdhenje e mesimnxenje.

Nuk do te kemi zhvillim efektive ne nivel shtetnor e kombetar, pos stagnim total, derisa mbulohen fusha e sektor te ndryshme jetsor e shtetnor, me njerez qe nuk jane ekspert dhe profesionist te fushave e sektoreve qe u permenden me larte.

Fatkeqesisht, profesionizmi eshte shnderruar tersisht ne militantizem partiak, qe mese paku vjene ne konsiderate pergatitja profesionale e shkencore e njerzve qe emrohen neper fusha e sektor te ndryshem jetesor e shtetnor.

Eshte qesharake dhe kriminale tu ipen pergjegjesi shtetnore e kombetare, politike, kulturore e shkencore, atyre qe nuk jane te pergatitur profesionalisht, moralisht e kombtarisht, edhe pse jane te pershtatshem e te degjushem politikisht.

Politikanit e intelektualit nuk u ka hije as nuk u shkon per shtati te jene gjumash dhe te zgjohen nga gjumi kur behet teper vone.

Politikanit e intelektualit nuk u ka hije as nuk u shkon per shtati te jene mburravec, te perdorin fjale te medha e te bejne pune te vogla, te paraqiten patriot, demokrat e dietare te mdhej dhe te paraqiten revolucionar, trima e atdhetar te forte, sepse puna qe e bejne ata flete vete, e jo zhurma qe e bejne per ta ngrite kultin personal mbi kultin e tjereve.

Politikanit e intelektualit nuk u ka hije as nuk u shkon per shtati te paraqiten si te ndershem e humanitar, si te drejte e jo lakmitar, si altruist e jo egoist, ndersa ne realitet te jene pak më ndryshe, te punojne kunder vendit te vete, te ngatrrohen e te perqahen mes veti per interersa te ulta personale, ne vend qe ti mbrojne interesat e perbashkta kombtare dhe ta mbrojne Atdheun nga pushtusit tane.

Politikanet tane po kerkojne nga mesuesit ngritje notash e sa më shume kalushmeri dhe njeherit tu zbriten pagat atyre, qe te kene buxhet te mjaftushem ti stimulojne shoferet e vete, edhe pse paguhen dyfish më shume se sa mësuesit dhe prap tu mbetet ne rezerve buxhet i mjaftushem per ahengje te ndryshme dhe per dreka e darka te shumta.

Ne kete menyre po “reformohet arsimi” jone e shkolla shqipe dhe po “rriten” standardet e organizimit te procesit mesimor edukativ.

Ne kete menyre po ” rritet” vlera dhe cilesia e planprogrameve mesimore, teksteve, doracakeve metodik, literatures shkollore dhe kabineteve e mjeteve mësimore.

Ne kete menyre po “rriten” dita dites aftesite, shkathtesite e shprehite e mesimdhenesve per nje mesimdhenje sa më “bashkohore”, e mesimnxenje sa më te “suksesshme”!

Ruje o Zot shkollen shqipe nga kthetrat e politikaneve!

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i proceseve te vjetruara edukativo-mesimore, me procese te reja qe i pergjigjen kohes e interesave te nxenesve, studenteve dhe interesave te kombit shqiptare, po dyshoi se shkolla jone eshte ka ecen knaqshem drejte reformimit real e objektiv te saje.

Nese me reformen nekuptohet zavendesimi i planprogrameve te vjetruara me ato qe i pergjigjen kohes dhe qellimit te reformes, shiquar realisht planprogramet apo korikulat pak apo aspak prermtojne arritjet e synimeve qe i ka vertete reforma ne arsim sipas sistemit te Bolonjes.

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i teksteve, doracakeve metodik dhe literatures ndihmese shkollore e cila eshte vjetruar, te zavendesohet me tekste, doracak metodik e literature bashkohore qe u pergjigjen ndryshimeve sipas reformes.

Tekstet, doracaket metodik dhe literatura shkollore, perpos qe mungojne per shumicen e lendeve te ndryshme. Autoret e teksteve dhe pergjegjesit e arsimit qe e percjellin kualitetin dhe standardin e tyre, më shume po bejne gare per perfitime personale, se sa gare per cilesi e kualitet te tyre permbajtesor sipas standardeve pedagogjike, psikologjike, didaktike, metodike e metodologjik qe ti pergjigjen moshes se nxenesve, nivelit te shkollimit dhe natyres profesionale qe e posedon shkolla.

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i metodave, formave, teknikave te ndryshme dhe mjeteve mesimore te vjetruara apo te papershtatshme per organizimin e procesit mesimor, me ato më te pershtatshme, ka mjafte hapsire te dyshohet se nuk ka kurrfar kordinimi te planifikuar te realizohet ky synim i reformes ne arsim, pos nje anarhi e pa organizuar drejte ketij synimi.

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i metodave, teknikave, formave dhe testeve te ndryshme e te vjetruara permes te cilave cilesohen, notohen e testohen nxenesit e studentet tane, me ato te reja e më te pershtatshme, edhe ketu ka hapsire te mjaftushme te shqetesohemi sepse praktika po deshmon se nuk i kemi te kordinuar si duhet synimet tona drejte reformit te arsimit tone kombtar.

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i pergatitjes se vjetruar te mesimdhenjes se mesimdhenesve tane me pergatitje te reja sipas kerkeses se planprogrameve, teksteve, doracakeve metodik, literatures shkollore, mjeteve mesimore dhe ndryshimi i qasjes se tyre rreth notimit, cilesimit e testimit te nxenesve, vertete edhe ketu ka hapsire te madhe per te deshiruar edhe më shume.

Nese me reformen nenkuptohet zavendesimi i vjetruar i bashkpunimit shkolle, familje dhe nxenes, i bashkpunimit te arsimtareve mes veti dhe arsimtareve mes nxenesve, me nje qasje te re bashkpunimi professional, pedagogjik e psikologjik, kjo kerkes e domosdoshme nuk mund te realizohet pa pedagogun e psikologun, te cilet i mungojne shkolles sone.

Per ta mbeshtete dyshimin tim personal, do ta ngacmoi vemendjen e opinjonit dashamires te shkolles sone kombetare shqipe, permes disa pyetjeve qe vejn ne pahe dyshimin, se sa eshte reformuar edukimi, arsimi dhe shkolla jone kombetare shqipe.

A eshte larguar apo jo nga sistemi i vjeter edukativo-arsimor shkolla jone?

Sa eshte reformuar arsimi yne kombtar, planprogramet mesimore apo korikulat, tekstet, doracaket metodik, literatura shkollore, mjetet mesimore, metodat, teknikat, format e organizimit te procesit mesimor, format e cilesimit, notimit dhe testimit te nxenesve e studenteve, format dhe menyra e bashkpunimit, shkolle, familje, nxenes, menyra e bashkpunimit te arsimtareve mes veti e mes nxenesve?

Sa eshte pais shkolla jone me hapsire te mjaftushme, me mjete moderne mesimore dhe sa po i perdor ato apo nuk i perdor fare? Apo perdoren apo jo format, metodat dhe teknikat e reja te avancuara, ne organizimin e procesit mesimor, apo mos po i fasadojme ato me nje shkums e me nje shpuze pran tabeles se mesimit?

A jane te pershtatura e sa jane permbajtjet arsimore- edukative dhe sa po bejme perpjekje qe ato permbajtje permes njesive mesimore tua pershtatim moshes, kapacitetit dhe interesave te nxenesve dhe studenteve gjate shkollimit, qe te aftesohen e te pergatiten per nje jete me te mire, me te begatshme e me te lumtur?

A jane tejkaluar mardhenjet hierarkike mes nxenesit e arsimtarit per ta larguar moralin hipokrit dhe poziten nenshtruese te nxenesit ne mesim?

A eshte larguar shkolla jone kombetare nga skematizimi dhe dogmatizimi i mendimeve te nxenesve e studenteve tane, qe te krijohet atmosfera dhe bindjet e tyre se “Une po mesoj e po studjoj” e nuk po me”Mesojne tjeret”?

Sa ka krijuar kushte pedagogjike e psikologjike shkolla jone qe nxenesi e studenti te jete jo vetem aktiv ne punen mesimore, por te kontriboi maksimalisht edhe per zhvillimin e vete sipas kerkesave te kohes dhe nevojave personale te tij?

A ka ndryshuar e sa ka ndryshuar funksioni i mesimdhenesit qe te jet me pak” enciklopedi qe ecen” apo “liber qe flet” e me shume strateg, hulumtues, programer, diagnostifikues dhe terapeut pedagogjike e psikologjik. Organizator i punes, keshillues dhe edukator i gjeneratave te reja?

A e ka tejkaluar verbalizmin dhe formalizmin ne mesim shkolla jone dhe sa eshte e lidhur ajo me jeten shoqerore e jeten e nxenesit, sa jane krijuar kushte qe ajo ti orientoi profesionalisht nxenesit neper drejtime studimi ,sipas aftesive qe i posedojne ata?

Ka edhe shume e shume pyetje tjera per ti bere ne kete drejtim, por per kete rast po mjaftohem me kaqe pyetje, duke besuar se lexusi im i dashur do te vije vete ne njefar perfundimi, se apo reformohet si duhet apo jo shkolla jon kombtare shqipe, nese nuk po deformohet? I juaj, mësuesi Isë

Edhe metej disa te vetquajtur intelektual, poet e shkrimtare, filozof e dijetare, se bashku me pushtetar e qeveritare, po shfaqin tendenca qe mesimdhenesit ta mbajne koken ulur dhe te pajtojne me statusin e tyre perqmues.

Edhe pse shoferet e pushtetareve, qeveritareve, parlamentareve e zyrtareve nen ombrellen e hierarkise te oborrit shtetnor, qe mbajne kravata injorantesh, jane te privilegjuar dhjetahere më shume se sa mesimdhenesit tane, e mos te flasim per qeveritaret e zyrtaret e ndryshem te hierarkise shtetnore.

Ata stimulohen permes benificioneve te ndryshme, honorareve e meditjeve, stimulohen me dy, tri e më shume vende pune te uzorpuara padrejtesisht dhe pa kurrfar merite e pa kurrfar pergatitje profesionale per vendet e punes, duke shkelur me dy kembet mbi ligjin dhe rregulloren e punesimit.

Mësuesit shqiptar fatkeqesisht ne mesin e kesaje anarhije qe e ka perfshire arsimin, sikur lemite tjera shoqerore, po e shiqojne veten te pafuqishëm per ta ndryshuar gjendjen e arsimit dhe statusin e tyre ne favor te arsimit dhe ne favor te tyre, duke veshtruar se si injoranca e pushtetareve po i shkatërron, qerdhet, entet parashkollore, shkollat fillore e te mesme dhe univerzitetet.

Injoranca e pushtetareve po e shkaterron shtetin, ekonomine, drejtesine, shendetesine, kulturen, shkencen, edukaten, diturine dhe perspektiven e mesidhenesve, si misionar te edukimit dhe arsimit te gjeneratave te reja. I juaj, mësuesi Isë

Serbia i ka bere perpjekjet gjithmone dhe po i bene me ngulm, per ta” mbrojtur” Kosoven si, “toke te shejte serbe”, si “djep i saje ku lindi dhe u rrite serbizmi” dhe si “toke e kishave ortodokse sllave(Kosovo i Metohija”).

Kete e beri dhe po e bene Serbija, jo me e mbrojte realitetin, por me i mbrojte ozurpimet e pushtuara te pasurise se pafundme qe gjendet ne gjigantin e madhe Trepça dhe pasurive tjera nenetokesore e mbitokesore te Kosoves.

Strategjija e Serbise pushtuese, perhere e ka luajt lojen e perdorimit te Trepqes, per ti blere miqte e vete ne Europe e gjetiu, permes karemit te quajtur Trepçe dhe per ti shtuar sa me shume kundershtaret ne dem te kombit shqiptar.

Permes pasurise se ketij gjiganti dhe pasurive tjera nentokesore te Kosoves, Serbija u be faktor vendimtar ne ballkan, me perkrahjen e forcave vendosese te Europes dhe Rusise.

Edhe Europa, edhe Rusija, edhe Stambolli, per hater te ketij gjiganti Kosovar dhe pasurive tjera nentokesore qe i posedon Kosova, i thyen shtizat e ndergjegjes se “civilizimit” te tyre dhe po i thejne edhe sot, ne favor te Serbise e ne favor te vetin, duke vepruar pameshirshem ne dem te qeshtjes sone kombetare.

Serbija para se te “largohet” nga trojet tona, e ka bere nje marrveshje te njeanshme me agresorin tjeter te shqiptareve, me Greqin, gjaja se greku ka investuar miljardat, e ne fakt nuk eshte investuar as nje cente, por jane bere marrveshje sekrete, qe tia qesin ne fyte lakun pushtues Kosoves dhe ja, ku po i del duçi.

Kurse ne anen tjeter politikanet dhe intelektualet tane te trullosur, per asnje qast nuk i kane hetuar e nuk po i hetojne keto dhelpni cinike te Serbise e te Greqise, qe e kane luajtur dhe qe po e luajn lojen dinake te ozurpimit te pasurise shqiptare ne trojet e tyre.

E ter kjo dinakeri eshte bere dhe po behet para syve te botes dhe per qudi, nuk pati dhe nuk ka reagime nga politikanet dhe intelektualet tane, per te kerkuar logari se me cilen te drejte nderkombetare eshte bere kjo nderhyrje ne dem te qeshtjes shqiptare, sepse Trepça ne te gjitha periudhat historike ishte dhe eshte prone e Kosoves, gjithashtu nuk pati dhe nuk ka, as politikan e as intelektual ne mesin tone kombetar, qe te bejne orvatje per ta mbrojtur kete gjigant Kosovar dhe pasurite tjera ne kosove!

Ne njeren ane investoheshin rrena te turpshme greko-serbe, per shitjen e blerjen e aseteve te gjigantit Trepça, e ne anen tjeter shfrytezoheshin asetet e saje. Per shkak te ketij shfrytezimi te eger sllavo-grek, ne aleance te kurdisur, Trepça mbete nje dinosaur i shkaterruar e i demoluar tej mase, duke i perzen nga puna mbi 20 mije shqiptar.

Evropa duhet ta dije dhe e dine me siguri, se si mbylleshin minatoret shqiptar per tia mbrojtur nderin dhe pasurine Trepçes dhe per ta mbrojtur vetekzistencen nga sulmet barbare serbosllave.

Ku ishin e ku jane keta politikan e intelektual te mjere shqiptare, qe nuk e ngriten zerin ateher e nuk po e ngrisin zerin tani, per te gjitha keto manipulime e poshtrime serbe ne kordinim me greket, e ne pajtim me interesat europiane, te blera nga Serbija me pasurine e Trepçes sone, permes te ciles pasurohej, ndertohej dhe zhvillohej vete, kurse shqiptaret vuanin per buken e gojes, duke vrapuar rrugeve te Europes, si krah fizik i punes, ne dobij te evropianeve , per ta siguruar nje kore buke per veti.

Kjo eshte loja e ndyre me Kosoven, te quajtur “djep dhe toke e shejte serbe”, nga Serbija, nga Rusija, nga Greqija dhe nga Vatikani, qe i kane rrenjte e interesave te veta ne thellesite e tokes se pasur te Trepçes dhe ne thellesite e pasurive tjera qe gjenden nen token e Kosoves.

Kjo eshte loja e ndyre e Uneskos qe i mbron kishat e uzurpuara shqiptare nga pushtimet serbo-sllave, ne dem te qeshtjes sone kombetare, duke ua marr edhe tokat e bukes kosovareve, sepse na “qenkan toka te kishave sllavo-ortodokse”, qe tua zgjerojne hapesiren rrethe kishave popadikave, qe i luten Trepçes dhe pasurive tjera te Kosoves, ne vend qe t`i luten Zotit.

Per qudi kete lutje te “shejte” po e miraton edhe Europa, edhe Rusija edhe Vatikani edhe qarqe tjera ne bote e antishqiptare!

Deshem e nuk deshem ta pranojme ne shqiptaret, ky eshte fati i yne qe po sillet e po pshtillet ne dem tonin dhe me fajet tona, permes Trepçes, permes kishave ortodokse te ozurpuara nga greko-sllavet, permes “tokave” te ketyre kishave, permes liqenit te Ujmanit, e permes dredhive e poshteriseve tjera.

Ne shqiptareve na ka mbete te merremi me luften kunder xhihadit, kunder fundamentalizmit, qe mos te perhapet ne “dem” te “tokave kishtare” e ne “dem” te Trepçes, apo siq po e quajn gjakataret serb ne “dem” te” kosovo i metohija”.

Ne shqiptareve na ka mbete ta gjejme “gjenezen” se a ishim greke apo romak, a ishim sllave apo turqe, tjeter gje me rendesi nuk na ka mbete, sepse jemi edhe te kurdisur mire kunder vetevetes, duke pare endrra me sy te hapur, ne dem te qeshtjes sone kombetare. I juaj, mësuesi Isë

Isa Thaçi

18 Janar 2015 ·

Gjithnje e me shume ne ditet e sotit po politizohet, degradohet dhe perqmohet qeshtja e profesioneve nga politikbersit qe i kemi ne balle.

Ky politizim e ka krijuar nje paralize totale te zhvillimit politik, ekonomik, shendetesor, edukativ, arsimor, juridik, kulturor, shkencor dhe ne shume fusha e sektor tjera ne nivel kombtar e shtetnor.

Nuk mund të kemi nje zhvillim efektive ne nivel te vendit nese mbulohen fusha e sektor te ndryshem jetesor, me njerez qe nuk jane ekspert dhe profesionist te fushave e sektoreve perkates.

Fatkeqesisht, profesionalizmi eshte shnderruar tersisht ne militantizem partiak, ne ideologji te ndryshme politike e partiake, ku mese paku behet fjale per pergatitje profesionale e shkencore.

Eshte shume qesharake dhe e demshme per vendin tu ipen pergjegjesi shtetnore, politike, ekonomike, shendetesore, juridike, edukative, arsimore e kulturore atyre qe jane te degjushem per politike, se sa atyre qe jane ekspert e profesionist, te fushes per te cilen u ipet pergjegjesia dhe e pranojn ate pergjegjesi.

Per qudi eshte bere mode te privilegjohen vetem kandidatet sipas perkatesis politike, grupore, e ideologjike, e kurrsesi nuk vije ne shprehje pergatitja profesionale e kandidatit qe privilegjohet.

Ne çdo fushe jane politizuar e degraduar profesionet dhe nuk pytet kush fare per profesionin dhe shkallen e pergatitjes shkencore profesionale te kandidatit te cilit i ipet edhe pergjegjesia, por pyetet perkatesia politike, perkatesia farefisnore, perkatesia gjinore e kerkesa tjera korruptive.

Si mund te quhet ndryshe ky veprim i qoroditur i cili eshte bere mode, perpos fatkeqesi shtetnore e kombetare, ku per minister te energjetikes emrohet nje historjan, minister i drejtesis emrohet nje kimist, minister i arsimit emrohet nje jurist, minister i ekonomis emrohet nje mjek, minister i infrastruktures nje biolog, minister i kultures nje qe nuk ka lidhje me kulturen dhe artin. Akademiket emrohen antar te Akademise sipas perkatesive politike, e jo sipas punimeve shkencore te tyre.

Po kjo gjendje politizuese, degraduse, perqmuse e shkaterruse po i percjelle edhe organizatat e ndryshme punuese, shtetnore e private, po i percjelle edhe institucionet edukativo-arsimore deri tek ato univerzitare, institucionet kulturo-artistike, bizneset private e shtenore, policine, ushtrine, shoqatat e ndryshme shtetnore e jo shtenore, institucionet fetare dhe mjetet e informacionit.

Çdo kund e ne çdo skute kane dale ne balle dhe po u prijne institucioneve tona militantet partiak, militantet fetar dhe grupacione te ndryshme kriminale, qe u sherbejn politikave te kohes, qe u sherbejn qarqeve te ndryshme destruktive dhe antikombetare per interesa te veta personale, partiake e grupor, te cilet më se paku kane merita dhe pergatitje profesionale e shkencore, qe te marrin pergjegjesi, vende te punes dhe pozita nga me te lartat, per ta perfaqesuar vendin dhe kombin tone ne pergjithesi.

Eshte ne nderin tone personal, familjar e kombetar, qe mos ti bashkangjitemi dhe mos ta perkrahim kete rrugtim por ti luftojme me te gjitha mjetet qe i kemi ne dispozicion, te gjithe ata qe po e paralizone tere procesin e zhvillimit shtetnor e kombetar dhe institucional, ne hapsiren e gjeografise shqiptare. I juaj, mësuesi Isë

Kujdes, mos i besoni çdo kujte! Nje pjese e shokëve, miqve dhe njerëzve të sotëm, edhe pse nga goja nxjerrin fjalë të sheqerosura, zemren e shpirtin mund t`i kene të prishura dhe te helmosura. Mund tu presin ne bese, mund tua kthejne shpinen sapo ti kryejn interesat e veta dhe nuk u qendrojne prapa ne ditet e veshtira.

Mos hidhëroheni me keshillat e mia dhe nenes suaj, edhe nese ato u duken të serta e të prapambetura. Kuptoni se, ato kane dale prej zemres dhe shpirtit tone nga miresia dhe dashuria prindore qe e kemi per ju.

Miqtë e shokët, sa do te sinqerte qofshin ata, nuk mund ta zavendesojne sinqeritetin, perkujdesin, miresine, sakrificen dhe dashurine e prinderve. O, femijet e mij te dashur, askush ne bote nuk perkujdeset, nuk sakrifikohet dhe nuk dhuron dashuri ma shume se prinderit. Nese mendoni ndryshe, gaboni dhe mashtroheni keq.

Ne prinderit, e kemi kuptuar shumë mirë dhe e kemi perjetuar me dhermbje ne shpirte, edhe kure keni qene te paknaqur ndojhere me neve, për shkak te kushteve jo te mira, mes te cilave jetonim me plote veshtiresi ne ushqim, ne veshmbathje e ne shkollim, qe nuk patem mundesi as minimumin e deshirave tua plotesojme, per shkak te rrethanave gjithnje e më te kqija qe naj krijonte pushtusi serb.

Une dhe nena e juaj, nuk i harrojme kurr ato kohe te veshtira, qe i perjetuam familjarisht gjate regjimit fashist serbo-jugosllav, e sidomos atehere kur na perjashtuan nga puna neve te dyve, qe nuk i pranuam masat e dhunshme neper organizatat e punes ku punonim, se bashku me nje pjese dermuse te shqiptareve te Kosoves, te cilet po ashtu nuk i pranuan keto masa.

Edhe ju femijet e mij te dashur, mos i horroni keto vuajtje qe i perjetuam se bashku familjarisht, si shume familje tjera kosovare, qe mbeten nen perkujdesin e ndihmave te cilat vinin nga shoqata humanitare “ Nene Tereza” dhe “familja ndihmon familjen”, qe mos te vdesim nga uria.

Ju femijet e mij, mire e kuptuat se, aq sa mujtem une dhe nena e juaj, e beme per ju si prinder. Populli thotë: “sa e ke jorganin, aq i shtrinë edhe këmbët.” Kete ne sebashku me ju e bem Ju, e kuptuat mire dhe e perjetuat ne lekure se prinderit tuaj nuk u moren me ajamet e politikes dhe ishin opozite e politikberjes se kohrave qe shkonin ne dem te qeshtjes kombetare, besa edhe e kritikonim ashper realitetin e hidhur qe e krijonin politikat pushtuse te fqinjeve tane dhe politikat nenshtruese te vendoreve ne mesin tone kombetare, ku dhe na perjashtuan nga puna edhe pse ishim prinde te gjashte femijeve.

Nga ky realitet i hidhur, i pervolet duarte edhe ju se bashku me ne, te dilni faqebardhe dhe ti kaperceni pengesat e kohes dhe ti perballoni kushtet aspak te mira, gjate rrites dhe shkollimit tuaj, duke u perpjekur me djersen e ballit, te krijoni kushte sa do pak per ekzistence e per shkollim, duke mos e zgjedhur punen dhe duke perdorur talentin tuaj per mbijetese.

Per gjitha keto perpjekje tuaja te pathyshme qe i bete te mbijetojme e ti tejkalojme sfidat qe na dilnin para nga pushtusi, ne prinderit e juaj u falenderojme nga zemra dhe u jemi mirnjohes, qe vertete ia dolet dhe po ia dilni faqe bardhe, sebashku me ne!

E kuptuat dhe e pranuat edhe ju qe nuk donim të bëhemi ndryshe, për t’ua plotësuar kushtet, edhe pse e dinim qe perjetuat te zite e ullirit se bashku me ne, nje kohe bukur te gjate prej dhjete vitesh mese paku. Nuk donim te perkulemi para politikave te kohes, të servilosemi, ta perbaltim karakterin, ndërgjegjen dhe dinjitetin tone prindor, intelektual, familjar e kombtare, për hirë të pasurisë, e kushteve më të mira ekonomike, nuk donim ta shesim moralin, besnikërinë e pastërtinë tone qe e kishim per atdheun dhe per kombin.

Jo, kete nuk e beme, edhe pse e hoqem te zite e ullirit, këtë s’mund ta bëjmë dhe tani, kete nuk e bene as prinderit tane e gjysherit tuaj. Duam edhe ju, mos ta bëni kurr as tani, as në të ardhmen tuaj, edhe kure ne nuk do te jemi me ju, sepse dinjiteti e fisnikëria familjare, morale dhe kombetare, jane mbi te gjitha pasurite e kesaje bote dhe mbi te gjitha ajamet e perkoshme politike.

Ju femijet tane te dashur, të gjitha vijnë e shkojnë: pasuria, ajamet politike, qeveritare e pushteti. Ndersa brez pas brezi mbetet vetëm fisnikëria, besnikëria, bujaria, dinjiteti kombetare, sakrifica, karakteri dhe morali familjar.

Me respekt e dashuri per ju, nga prinderit: Isa dhe Kumrije Thaçi!

Pse kjo heshtje mortore e perfaqesueseve te politikes, te fese, kultures dhe shkences, ndaj padrejtesive kaqe te medha qe po i behen kombit shqiptar ne çdo aspekt ?!

Athu kane apo nuk kane ndergjegje ti ndjejne ne shpirte, pasojat e padrejtesive qe po i behen vendit dhe kombit tone ne pergjithesi, a kane goje e gjuhe te flasin para botes per te gjitha keto padrejtesi qe po na ndodhin?!

Pse nuk e ndjejne kete shkaterrime te vendit tone, kete perulje dhe kete nenshtrim ndaj pushtueseve serb ne radhe te par, e ndaj pushtueseve greko-sllave ne pergjithesi?!

A kane guxim, shpirt e zemer perfaqesuesit e politikes, feve, kultures, shkences dhe perfaqsusit e mjeteve te informacionit, ta senzibilizojne Evropen dhe boten, qe para syve te tyre po ndodhin keto shkatrrime nga keqbersit e ketije vendi dhe nga pushtusit sllavo-grek, ardhacak ne trojet tonat?!

Si po duket perfaqsuesit tane ne fjale e kane kuptuar se Evropa dhe Bota i ka njohurite e mjaftueshme per realitetin e hidhur, qe po shkaktohet nga brenda nga disa rebel, te padijshem e tradhtar ne bashkpunim me forcat e jashtme reaksionare greko-sllave dhe forca tjera qe jane kunder rregullimit te qeshtjes sone kombetare e pro interersave te veta!

Si eshte e mundeshme ne mes te Evropes , te ndodhin kaqe padrejtesi, kaqe perulje, nenshtrime e poshtrime ndaj nje populli qe kurr nuk ka qene pushtues, por i pushtuar, kurr nuk ka qene uzurpator i tokave te huaja, por tokat e tij jane uzurpuar deri ne marrezi, kurr nuk ka shkaktuar gjakederdhje ndaj popujve tjere, por atij iu kane shkatuar gjakderdhje te medha, nuk ka dhunuar e poshtruar gra e vajza te popujve tjere, perpos qe iu kan dhunuar e poshtruar gra e vajza te tij, nuk ka vrar femij e pleqe te pafajshem te popujve tjere, por iu kane verar atij si eshte me zi?!

Ku jane perfaqesuesit e kombit tone qe i permendem me larte , kane apo nuk kane gjuhe te flasin para botes e para evropes ?!

Pse po tolerohen gjakataret serb te kalerojne neper trojet tona duke fyer viktimat e luftes me etiketen “egersira”, duke fyer e dhunuar Shtetin e Kosoves, te cilin e quajn “kosmet i metohija”, “kosovo i metohija” , te cilin e quajn “toke te shejt serbe” dhe te cilen “nuk do ta lejojn kurr te rrealizohet endrra e shqiptareve qe ta bejn shtet, token e shejte serbe”, edhe pse kjo toke martire e kosovareve eshte shejntruar neper shekuj me gjakun e tyre?!

Ka organe shtetnore kjo Kosove e ngrate, apo nuk ka, ka polici apo nuk ka, ka ushtri apo nuk ka, ka perfaqesues te cilet i permendem më larte qe ta mbrojne kete vend me te gjitha mjetet dhe ta alarmojne situaten e hidhur qe na ka rrethuar apo kane vdeke per se gjalli?!

Nese ka, kë e perfaqesojn ata dhe kë e mbrojn, popullin shqiptar e minoritetet qe jetojn ne Kosove, apo serbet gjakatar e rebelet e ndryshem, brenda saje, apo ata serb gjakatar te serbise qe kalerojn sa her tu teket neper Kosove, pa e pyetur aske, duke share e duke fyer edhe popullin edhe qeveritaret, edhe institucionet, edhe intelektualet edhe fetaret edhe akademiket tane?!

Ku jane pushtetaret e shtetit, intelektualet, akademiket, gazetaret qe e kane fute koken ne rrashtin e breshkes, duke demonstruar veten se nuk jane gje tjeter pos breshka pa vlere?!

Ku eshte Euleksi i evropes se civilizuar, qe na ka ardhe per udhezime e per ndihma, te na ecin punet me mire e me drejte, pa dallime mes popullit shqiptare e minoriteteve te Kosoves, i cili i ka mbylle syte tersisht para sjelljeve te vagabandeve dhe gjakatareve serb, qe jane fund e krye kunder shqiptareve dhe kunder Evropes?!

Me siguri eshte i zene duke u marre me burgosjen e luftetareve te Kosoves, duke u marr me burgosjen e klerikeve musliman si xhihadist e si ekstremist dhe me te palarat e politikaneve tane, thua se serbet dhe politikanet, intelektualet e kleriket e tyre, na qenkan engjujt e Evropes se civilizuar!

Si eshte e mundur te mbrohen nga Unesko, kishat tona te uzurpuar nga serbet gjakatar, më shume se sa mbrojtja e popullates se pafajshme shqiptare, duke ua uzurpuar edhe tokat e bukes se tyre, vetem e vetem qe tu krijojn hapesire e parqe klerikeve gjakatar serb, te cilet i kan rroke pushket kunder shqiptareve, te cilet nuk e njohin shtetin e Kosoves, te cilet udhehiqen me misione te caktuara nga serbija kunder shqiptareve, ne kordinim me kleriket dhe politikanet ortodoks grek?! Pse nuk mbyllen e nuk ndalohen kleriket serb qe kalerojn neper trojet e Kosoves, duke shperndar urrejtje mes popullit shqiptar e atij serb, duke deklaruar token e Kosoves si “toke te shejte serbe”?!

Pse nuk mbyllet kleriku ortodoks grek Janullatos dhe nuk ndiqet penalisht propaganda e tij, qe shperndane urrejtje ne mes popullit shqiptar dhe thrret shqiptar per konvertim ne grek?!

Si eshte e mundur te kerkohet nga evropa e civilizuar, gjykate speciale per luftetaret tane te lirise, kurse nuk kerkohet nje gje e tille per gjakataret serb e pushtues?! Si eshte e mundur te bije nene ndikimin e fashistes Karla Delpante dhe fashistit Dik Martit, parlamenti i civilizuar Evropian dhe te etiketohen luftetaret shqiptar te Kosoves si kanibalist e si trafikant te gjymtyreve te serbeve?!

A i thojne ketij veprimi civilizim evropian, a i thojne drejtesi e barazi evropiane , e mbuluar me civilizim te saj?!

Pytje te tilla ka mundesi te vazhdohen ne pafundesi per kete civilizim, per kete drejtesi, per kete humanizem, i cili ka filluar te kundermoi ne dem te civilizimit, drejtesise, barazimit dhe humanizmit te vertete njerezor!

Prane ketij realiteti te hidhuir qe i ka perfshire trojet shqiptare dhe popullaten e saje, quditerisht po heshtin per se gjalli si te vdekurit prane varrezave, perfaqesuesit tane politik, perfaqesuesit e dijes, artit, shkences dhe perfaqesuesit e feve te ndryshme ,qe i posedon kombi jone.

Ne kete heshtje mortore, fatkeqesisht po dalin do zera prej papagajeve te kategorive te ndryshme, te cilet po e etiketojne popullin shqiptar si xhihadist, si perkrahes te xhihadit, alkaides, si perkrahes te terrorizmit e disa etiketime tjera, te cilat po i shkojne per shtati propagandes antishqiptare greko-sllave, te finanacuar mjaft mire nga ato edhe nga disa qarqe tjera ne bashkpunim te fshehur.

Papagajt nuk kane aftesi tjera, perpos aftesise se emitimit te asaj qe ua thote padroni udheheqes apo dresuesi i tyre. I juaj mësuesi Isë

Isa Thaçi

14 Janar 2015 ·

Ne si komb ende kemi me shume armiqe se sa miqe ne bote, sepse kurr nuk kemi dite te rreshtohemi me miqet e vertete, por jemi sorullater si te perqar duke shkuar her pas romakeve e here pas bizantineve, her pas turqeve e here pas greko-sllaveve, here pas komunizmit e here pas ballizmit, gjithmone si te ndare e te perqar dhe te manipuluar nga tjeret! Ne mesin tone kombetare, patem te atille dhe kemi, te cilet u paraqitnin e po paraqiten më shume internacionalist se sa nacionalist, duke luftuar e duke u vrar  mes veti per lirine e tjereve dhe per formimin e shteteve fqinje.

Kurse ne mbetem duke u etiketuar mbi baza fetare, politike e regjionale dhe duke madheruar here lindjen e here perendimin, here grekerit e her sllavet e ballkanit, tersisht duke harruar veteveten dhe interesat tona kombetare.

Ne si komb jemi perserites te pakorrigjueshem te gabimeve tona  historike dhe te gabimeve te paraardhesve tane e po vazhdojm me avazin e vjeter te gabimeve monstruoze, duke poshtruar veteveten e duke i madheruar tjeret, ne simpati e ne urrejtje here nga lindja e here nga perendimi, pa e gjete nje mes me te volitshem qe perqafon civilizimet e lindjes dhe perendimit, pa e demtuar qenjen tone kombetare, pa e demtuar dinjitetin tone kombetar ndaj askujt, pa u postuar si armik i njerit e si mik i tjetrit, here djathtas e her majtas, pa synim e pa qellim ne favor te unitetit tone kombetar, por ne dem te tije!
Qe nga Iliria, Arberia dhe sot Kosova , Shqiperia, dhe trojet tjera te banuara nga shqipetaret , ende na ka mbete ne gjak tradhetia, zilia, lakmia, egoizmi, karrierizmi, mendjemadhesia, bajraktarizmi, lokalizmi, shpifjet dhe shpiunazha ne mes nesh e kunder kombit ne pergjithesi, duke u sherbyer me mjetet me te ulta te mundeshme, ne dem tonin e ne favor te pushtueseve tane.
Ne si komb vepruam dikur, po veprojme edhe sot si te ndare, te copetuar dhe te percare ne dem te interesave tona kombetare, mbi baza fetare,  politike, rajonale, e mbi baza ideologjike! Ne ende tradhohemi mes veti, mashtrojme njeri tjetrin, e urrejme, e fyejme njeri tjetrin, ngaterrohemi e luftojme, se sa ngatrrohemi e luftome me pushtuesit tane!

Ne mesin tone kombetar , ende eshte me e forte ndjenja e karrierizmit, se sa ndjenja e atdhetarizmit, eshte me e fort ndjenja e kolltuqeve se sa ndjenja kombetare, per ta bere Shqiperin, per ta zhvilluar e per ta perparuar kombin. Ne edhe sote e kesaje dite si komb, nuk e kemi mbi te gjitha “feja e shqipetarit eshte shqiptaria”, por kombin e trajtojme si perkatesi e feve krishtene e asaj islame, duke u orjentuar verberisht e mjerisht mbi baza fetare nga lindja e nga perendimi, ne vend qe te krijojme mardhenje te mira si komb me dinjitet kombetar edhe me lindjen edhe me perendimin, per aqe sa ata na trajtojne neve ne menyr te barabart me veten e tyre si komb.

Ne per qudi e per fatkeqesi, as dje e as sot nuk kemi qene, e as nuk jemi ne unitet e ne pajtim kombetar, gjithnje te shperndar e te perqar, sipas ajameve te atyre qe nuk deshen te na shohin te unisuar si komb.

Ne si komb ishim dhe jemi gjumash dhe na del gjumi kur behet teper vone. Ne ishim dhe jemi mburravec qe i perdorim fjalet e medha dhe bejme pune te vogla. Paraqitemi patriot te medhenje e nuk jemi te tille , paraqitemi demokrat e me zemer e shpirt jemi diktator kunder vetevetes, paraqitemi revolucionar e ne shpirt jemi antirevolucionar, praqitemi humanitar, e veprojme si anti humanitar, e luftojm me pare vendin tone dhe  mes veti, se sa qe luftojm me pushtuesit tane.

Jemi me shum romantik se sa realiste, jemi anarkist e nihilist, se sa optimist real, jemi me shume besnik ndaj te huajve dhe te pabese mes veti, e kemi braktisur besen kombetare dhe ia kemi ulur vleren asaj, e kemi braktisur burrerine, patritizmin dhe atedhedashurin, duke i konsideruar ato si relike te vjetra historike, e jo si frymeszim per veprim kombetar e per interesa te kombit.

Edhe sot e kesaj dite nuk mendon kush se pse Shqiperia mbete e ndare epoke pas epoke, qe nga pushtimi i Ilirise, qe nga principatat arberore, pashallaqet dhe vilajetet turke dhe qe nga banovinat, obllastet dhe pokrajinat greko-sllave qe po vazhdojne te ekzistojne edhe ne ditet e sotit, ku edhe sote sillen e sorrullaten bijte serb, malaze, maqedon dhe grek neper trojet tona edhe pse i kemi dy shtete shqiptare, ata i promovojne idete e tyre reakcionare kunder shteteve shqiptare e kunder popullit shqiptar, ndersa politikanet tane i rrudhin krihte si qyqar dhe behen sukur nuk po ndodhe asgje?!

Ne anen tjeter disa intelektual te mjere nuk i shiqojne grekosllavet se si po e poshtrojne popullin shqiptare ne dy shtetet e tyre dhe ne teritoret tjera te pushtuara, por vajtojn dhe pjerrdhin per goje duke e etiketuar popullin shqiptar si islamist, si xhihadist, si fundamentalist, sikur qe po e bene te njejten edhe propaganda greko-sllave, me ndihmen e disa mjeteve te informacionit nga Shqiperia e nga Kosova dhe kerkojn prej keti populli qe te konvertohet ne krishtenizem, sepse gjaja per kete qeshgtje nuk po na pranojka Evropa e “civilizuar”, apo “parajsa e popujve”.                                 Ka ardhe koha e fundit, qe t`i permiresojme gabimet tona si individ, si grupacione politike e inteltuale, si grupacione fetare, si organe shtetnore dhe si komb ne tersi, nese nuk deshirojme te tretemi edhe me thelle ne gabimet tona te turpshme kunder vetevetes duke u shkepe dhe asimiluar neper bote. I juaj, mësuesi Isë

Isa Thaçi

13 Janar 2014

Pararoje e mos deshtimeve tona te shumta rreth njohjes se vertetes, jane dyshimet dhe verifikimet ndaj perceptimeve, mendimeve, njohjeve, bindjeve, qendrimeve e veprimeve qe i bejme drejte saje. Nese i  lëm vend te duhur dyshimit dhe verifikimit te menyres se perceptimit, mendimit, njohjes dhe veprimit rreth pershkrimit te  vertetesise se gjerave natyrore, shoqenore, shpirtnore, personale, familjare, politike e kombetare dhe proceseve tjera te ndryshme, rralle here deshtojne ne organizimin e proceseve jetesore dhe pershkrimit te vertetes.

Nese gjate procesit te perceptimit, mendimit, njohjes dhe formimit te qendrimeve, pikepamjeve, bindjeve e veprimeve  tona ndaj dukurive te ndryshme, nuk e kemi edhe nje doze  te dyshimit e verifikimit te vertetesise se njohjes sone, munde te futemi pa dashje dhe pa dijen tone, ne boten e iluzioneve te cilat na mashtrojne shume me shtremberimin e realitetit, te cilin e perceptojme dhe e perjetojme per momentin.
Sa me shume qe tretemi ne boten e iluzioneve dhe nuk i ndriqojme ato permes dyshimeve e verifikimeve tona, i japim shanse te madhe formimit te mendimeve, bindjeve, qendrimeve dhe pikepamjeve tona te gabuara personale ne raport me te verteten, ne baze te te cilave i organizojme edhe sjelljet e veprimet gjate jetes.

Sjelljet dhe veprimet tona qe lindin nga ndikimi i iluzioneve te cilat kualifikohen si perceptime qe e deformojne realitetin, pa dijen dhe pa dashjen tone, na qojne drejte deshtimeve personale, familjare, shoqerore, profesionale, politike dhe kombetare.
Shume gjera ne shiqim te pare na duken terheqese apo rrefuzuese, te kendeshme apo te pakendeshme, progressive apo regresive, te njerezishme apo te panjerezishme, te moralshme apo te pamoralshme, te verteta apo te paverteta, pore ne funde fare e verejme mashtrimin iluzor dhe cdo gje e mrekullueshme qe ishte me pare, na duket e shemtuar, e cdo gje e shemtuar na duket e mrekllueshme. Mu per kete, vije ne shprehje konstatimi se shume gjera qe me duken mua te mrekullueshm, tjereve u duken te shemtuara dhe anasjelltas.
Filozofet e kohes se re ne krye me Dekartin, ne pikepamjet e tyre filozofike e mbeshtesnin mendimin i cili pohonte se:“ Ta pastrojme mendjen nga çdo paragjykim dhe mendim i pavertetuar, ku e verteta “më e forte dhe më e sigurt eshte mundesia te dyshojme ne çdo gje, perveç ne ate qe mendojme”  rrethe procesit dhe menyres se njohjeve tona drejte se vertetes, aqe me shume e aqe me thelle i japim shance vetit ta njohim ate.

Mesazhi i kesaje thenje filozofike kerkon kujdesin tone maksimal dhe perqendrimin e vemendjes ne cilesine dhe menyren e perceptimeve, mendimeve, bindjeve  dhe ne cilesine e menyren e formimit te qendrimeve dhe pikepamjeve tona, ne baze te te cilave i bejme edhe sjelljet e veprimet qe rezultojne po ashtu me menyren dhe cilesine e te jetuarit personal, profesional, familjar, shoqeror, politik e kombetare.
Njerezit më te gabuar e me pak te lumtur ne jeten e tyre, jane ate qe mendojne se pikepamjet e veta per nje realitet te caktuar, jane te pagabuara dhe nuk e pranojne anen tjeter te medaljes, sepse dikush tjeter te njejtin realitet e shef ndryshe dhe ka pikepamje te ndryshme ne krahasim me ta.

Per kundrazi njerezit qe kane aftesi ta kuptojne dhe ta pranojne se bota eshte shumengjyreshe e jo vetem bardh e zi dhe e kuptojne se pikepamjet e tyre nuk jane i vetmi kendeveshtrim i drejte dhe i pagabuar rrethe gjerave te ndryshme ne bote, jane njerezit me te kendshem, me te lumtur, me te thjeshte, me tolerant, me te matur, me komunikues e bashkepunues, me respektues, me te dashur e me te suksesshem ne jete.
Nese e praktikojme dyshimin dhe verifikimin gjate procesit te perceptimeve, mendimeve, bindjeve dhe njohjes se realitetit, gjithnje e me shume i japim mundesi vetit per ti kuptuar perceptimet, mendimet, qendrimet dhe formimin e pikepamjeve dhe qendrimeve tona, se sa jane e sa nuk jane te verteta dhe me cilin kualitet posedojne ato.

Permes kesaje ecurie te dyshimit dhe verifikimit kemi shansin te kuptojme se nuk kemi gjithmone te drejte ne menyren e perceptimit, mendimeve, qendrimeve dhe ne menyren e formimit te pikepamjeve tona ndaj realitetit. Po ashtu permes kesaje procedure aftesohemi te kuptojme qe edhe pikepamjet e tjereve, duhet respektuar per aqe sa jane te argumentuara dhe te jemi te hapur ndaj tyre, per aqe sa jane te verteta, argumentuese dhe bindes.
Me kete qe thash me larte nuk e kam ndermende te pozicionohem, me ata qe nuk arrijne kurr ti mbrojne pozicionet e veta duke u luhatur djathtas e majtas te papozicionuar dhe me ata qe nuk e mbrojne ate qe eshte e drejte dhe e vertete dhe qe nuk protestojne me kombengulje kunder asaje qe eshte e gabuar, e pavertet dhe e padrejte.
Deshtimi me i madh personal, profesional, familjar, politik, shtetnor dhe ai kombetare, vie atehere kur tregohemi arrogant, te guximshem, te ngurte, te paperfillshem ndaj tjereve me mendimet, qendrimet dhe me pikepamjet tona personale qe flasin per nje realitet te caktuar, ndaj te cilave nuk dyshojme per asnje moment, por u besojme ekstremisht edhe pse jane te pa argumentuara dhe jo bindese.
Nese, dyshojme dhe e verfifikojme  menyren e perceptimeve, mendimeve, bindjeve dhe  menyren e formimit te qenrimeve dhe pikpamjeve tona ndaj realitetit te gjerave, ngjarjeve dhe proceseve te ndryshme natyrore shoqerore dhe shpirtnore, i ofrohemi me afer  njohjes se argumentuar e verifikuar ndaj te vertetes.
I juaj, mësuesi Isë

 

Ndryshimi i kualitetit te sjelljeve tona e ndryshon edhe kualitetin e rrethanave mes te cilave jetojme.

Reagimet qe i bejme ndaj rrethanave dhe problemeve qe na dalin para, shpeshehere i bejme ne menyre jo te duhur, per ti ndryshuar ato qe te bejme jete më kualitative.

Gjate reagimeve tona shpeshehere i zmadhojme pa nevoje situatat dhe problemet qe na ndodhin dhe e teprojme me reagimin tone te papershtatshem me natyren e rethanave dhe situatave, duke vepruar me nxitim, negativitet, nervoze e te bezdisur gjate angazhimit per ta zgjidhur problemin qe ka ndodhur, ne vende qe te bejme zgjidhje si duhet, e pengojme veten ti arrijme rezultatet e duhura ne zgjidhjen e problemit.

Shume probleme edhe pse jane te vogla, ato i zmadhojme sikur te jene nje urgjence e madhe dhe bejme perpjekje me nxitim ti zgjidhim ato. Ne vend te zgjidhjes se tyre ndodhe e kunderta, i nderlikojme edhe ma shume per shkak te nxitimit, negativitetit, nervozes, merzise dhe bezdisjes qe na ka kapluar.

Zmadhimi i palogjikshem i situatave te ndryshme jetesore, na detyron te humbim kohe e energji pa nevoje, duke u perballur me “dramatizimet” qe vijne e shkojne gjate jetes, njera pas tjetres.

Atehere kure mesojme nga pervoja dhe qetesohemi, e zbulojme menyren se si duhet t`u pergjigjemi situatave jetesore dhe rrethanave mes te cilave gjendemi. Tani ato nuk i konsiderojme probleme te medha, te pakapercyshme dhe te pa zgjidheshme, por ballafaqohemi me to ne menyre te qete e konstruktive, duke i pershtatur sjelljet, aftesite dhe shkathtesit tona sipas natyres se tyre qe ti zgjidhim ne favor tonin.

Nga pervoja qe ballafaqohemi me jeten do ta kuptojme se, edhe problemet ma te medha te cilat vertete jane stresuse, e kane nje zgjidhje dhe u qasemi atyre, te pa trubulluar ne mendje e ne shpirt, te qete dhe me kembngulje e qendrushmeri, derisa t`i zgjidhim apo ta kuptojme pamundesine per ti zgjidhur ato ne favorin tone.

Shkurt shprehur, nuk i zmadhojme pa nevoje situatat problemore, jeten e trajtojme ne menyre sa ma te qete, duke i zavendesuar shprehite e vjetra regresive te sjelljeve tona me shprehi te reja progresive, qe qojne drejte perspektives e sukseseve gjate jetes.

Me ndryshimin e shprehive regresive te sjelljeve tona dhe zavandesimin e tyre me shprehi progresive, i ndryshojme per te mire rrethanat dhe situatat e ndryshme mes te cilave gjendemi dhe e rrisim kualitetin e te jetuarit. I juaj, mësuesi Isë

Ne ato momente kur bindemi se nuk kemi nevoje te dryshojme, jemi mbyllur ne kafazin tone i cili na ofrone kenaqesi te rrejshme e afatshkurtera, duke na hapur porten per vuajtje afatgjata.

Asnje person, asnje familje, asnje institucion e organizat punuese shteterore e private, asnje parti politike e fetare, as kuvendi, as qeveria dhe as presidenca e nje shteti, qe e perfaqesojne kombin, nuk jane aqe te persosur ,qe nuk kane nevoje per ndryshime te perhershme dhe te domosdoshme ne favor personal, familjare e kombetar.

Te gjithe kemi nevoje per ndryshime te perhershme, nese nuk deshirojme te mbesim ne nivelin e marrjes vetem me thash e theme, vetem me pune te tjereve, vetem me etiketime, duke harruar veteveten se kemi mbete ne gjendje te mjere intelektuale, politike, morale, fetare, ekonomike, shendetesore, arsimore, juridike e kombetare.

Pra kemi nevoje qe perdite e me shume te largohemi prej veseve tona qoroditese, te cilat na demtojne imazhin tone personal, familjar, institucional, shtetnore e kombetar dhe aftesite tona per ta bere nje jete sa me normale e te dinjitetshme.

Cili individ, cila familje ne Kosove, ne Shqiperi, e ne te gjitha trojet tona dhe familjet tjera shqiptare neper bote, nuk kane nevoje per ndryshime drejte rregullimit sa me te mire te raporteve nderfamiljare, bashkeshortore, cila familje nuk ka nevoje per ndryshimin e gjendjes se rrites dhe edukimit ma te mire te femijeve te tyre, cila familje nuk ka nevoje qe ta ndryshoj permiresimin e gjendjes ekonomike te saje?

Ai individ, ajo familje qe ua kthene shpinen ketyre ndryshimeve qe i permendem me larte, ne mesin e saje do te lulezoi anarhija dhe rremuja, ku do te ngece tersisht rrita dhe edukimi normal i femijeve te tyre, do te depertoi amoraliteti, divorci, narkomanija dhe shume dukuri tjera devijante ne mesin e saje, te cilat e shkaterrojn ate qe nga temeli.

Do te ishte mese e qelluar nga secili prej nesh, qe te merremi sa me seriozisht me krijimin e nje personaliteti te shendosh personal, bashkshortor e familjar ku dominon nje atmosfere e kendeshme dhe mirekuptimi ne mes veti, ku dominon shvillimi dhe progresi i perhershem.

Pa nje familje te shendetshme e progressive, nuk ka as komb te shendetshem e progresiv. Perpos nevojes qe te ndryshojme si individ e si familje, edhe subjektet tjera po ashtu kane nevoje per ndryshime te perhershme.

Cila prej organizatave punuese te nivelit shtetnor e atij privat, cila prej institucioneve te nryshme shtetnore e private, politike, ekonomike, shendetesore, edukativo-arsimore, juridike e tjera institucione, nuk kane nevoje te merren me ndryshimin e gjendjes se vete momentale, e cila eshte mjaft e palakmueshme, duke shkuar drejte nje anarhije totale?

Te gjitha kane nevoje per ndryshime rrenjesore, drejte permiresimit te gjendjes se tyre, te mos shkojne edhe matej kah kolapsi, politik, ekonomik, shendetesor, edukativo-arsimor, juridik dhe keshtu me radhe ne secilin segment jetesor.

Po nuk filluam sa me pare te bejme ndryshime rrenjesore, do ta humbin kuptimin e vete ekzistues, si person, si familje, si institucione te ndryshme, si shtet e si komb.

Shoqeria jone shqiptare, po shkon drejte falimentimit si shoqeri, si institucione, si komb e si shtet, me nje organizim jo te mirefillet e jo vizionar, total bllokues e stagnues.

Cili komb ka zemer e shpirt ti permiresoi raportet me fqinjet, derisa i ka me teper se sa gjysmen e trojeve dhe popullates se vete te pushtuar e te poshtruar nga ata, perpos kombit shqiptar?!

Si eshte e mundur te permiresohen mardhenjet me fqinjet tane te cilet na mbajne te pushtuar dhe nderhyjne ne punet tona te brendeshme politike, ekonomike, juridike dhe teritoriale, ku ne kete drejtim po prijne Serbija e Greqija me nderhyrjet e tyre duke u talle me Shqiperine dhe politikanet e saje te mjere si tipi i Edvin Ramoviçit?!

Si mund te permiresohen raportet me Evropen, derisa jemi totalisht te pa organizuar politikisht e kombetarisht ne aspektin profesional,ekonomik, shendetesore, arsimore, juridik dhe ne shume fusha tjera, totalisht te korruptuara e te demoluara ne çdo aspekt?!

Si mund ti permiresojme mardhenjet tona me Evropen, kur ajo nuk po na trajton si komb i barabart me tjeret?!

Si mund ti permiresojme raportet me boten, kur gjysma e saje na trajton nga kendveshtrimi i majorizimit dhe nenshtrimit si komb ne raport me kombet tjera?!

Vertete per te gjitha keto kerkohet nje vigjilence e madhe dhe angazhim racional e profesional, per ta gjetur pergjigjen e natyrshme te ketyre pseheve dhe siheve te shumta.

Vertete kemi nevoje per ndryshime te medha e te kujdeseshme, duke u nisur nga vetevetja, familja, institucionet e ndryshme shtetnore e private, organizatat punuese, partite politike ne nivele komunale e ne nivel vendi, kuvendet e parlamenti i shtetit me deputetet e tyre, qeveria se bashku me ministrat, zavendes ministrat e Kryeministrin e saje dhe Presidenca shtenore.

Derisa te bindemi qe t`i bejme keto ndryshime rrenjesore ne te gjitha fushat e permendura ma larte, do te mbyllemi ne kafazin tone hermetik te veteshkaterrimit, te varferise e mjerimit kombetar, drejte asimilimit, hap pas hapi dhe tretjes se qenjes sone kombetare neper bote. I juaj, mësuesi Isë

Ata qe vuajne nga kompleksi i ndergjegjes se vrare, moralit e dinjitetit te ulte, dinakerise e cinizmit qe e posedojne, bejne perpjekje te pa rreshtura dhe perdorin çdo mjete per t`ua lene nen hije lavdin, nderin, kontributin dhe krenarine qe e posedojne tjeret, te duken vete më shume se kane cilesi e vlera edhe kur nuk i poswedojne fare ato.

Ky veprim i ulte, e tregon ate pjese te unit te atyre e cila thote:” Shikomni e degjomni mua se ate qe e them se luan topi”. “Une jame i veçante”. “Ajo qe e them dhe e beje une eshte me vlera te medha dhe ma e sinqert, se ajo qe e thojne dhe e bejne tjeret”. Kontributi dhe arritjet e mija jane më te vlefshme se sa, kontributi dhe arritjet e tjereve”, e shume marifetlleqe te ketije niveli te ulte e qesharak, per ti mbrojte interesat e veta te ulta.

Egoja e ketyre rrembyseve te nderit, kontributit, lavdit dhe krenarise se tjereve eshte ajo pjese shpirterore, qe ka deshire dhe bene perpjekje me çdo kushte, te bije ne sy te opinjanit, te degjohet e te rrespektohet nga ta dhe te konsiderohet si ma i veçant ne mesin e tyre, edhe pse keto perpjekje i bene ne deme te kontributit, nderit dhe lavdit qe e posedojne tjeret.

Veprimi i qoroditur i ketyre rrembyseve, ma shume ua ule nderin, moralin, kontributin dhe lavdin e tyre , nese e posedojne sado pak ne opinjan, se sa ua rrite.

Per ta ruajt nderin, kontributin, lavdin dhe krenarine tone, per  aq sa e posedojme , nuk eshte mire te bejme perpjekje qe ta shkelim dhe tua fshehim kontributin e tjereve, sepse pozicionohemi ne piken më te ulte njerzore dhe e pasqyrojme veten, pa dashje, se sa te pa karakter jemi.

Fatkeqesisht, shume njerze te tille ka në mesin e shoqerise sone shqiptare! I juaj, mësuesi Isë

Qe t`u pergjigjesh ketyre pyetjeve dhe pergjigjet te jene sa me afer te vertetes, duhet te merren parasysh disa faktor, si psh: ndikimi i fuqive te medha pushtuse dhe aleancat mes tyre neper periudha te ndryshme historike, te cilat e treguan brutalitetin e dhunes, nenshtrimit e mashtrimit kunder qenjes dhe trungut tone njerezor, kulturor fetar, gjuhesor, ekonomik e teritorial.

Ky brutalitet vandal i pushtueseve tane neper shekuj shkatrroi çdo gje qe ishte autoktone e jona dhe pervetesoi kulturen, civilizimin e gjurme te ndryshme qe i posedonim neper periudha te ndryshme.

Aleancat e ndryshme pushtuse e shkatrruese, perpos qe e perdoren forcen e dhunen ndaj popullates sone qe nuk nenshtroheshin dhe nuk e pranonin elementin pushtues, ndaj tyre e perdoren ne kombinim mashtrimin e lajken, duke ofruar njekohesisht kulaqin edhe kerbaqin, si mjete mashtrimi e nenshtrimi.

Forca dhe mashtrimi qe u perdoren kunder nesh, nau imponun me dashje e pa dashje, permes lajkave e mashtrimeve dhe permes kulaqit e kerbaqit, qe t’ia kethejme shpinen asaj qe ishim dhe e kishim dikur dhe ta pranojme ate qe nuk ishim dhe se patem kurre.

 

Kete pranim qe e kemi bere, na kushtoi shume shtrejte, sepse i humbem gati 90% te trojeve tona, i humbem afer 30 miljon banore te substances sone Ilire, qe i kishim ne kohen e Ilirise, duke derdhur gjakun si lum neper luftra qe i benim per tu mbrjotur nga pushtuesit tane.

Shkurt shprehur e humbem Ilirine me kryeqendren e saje Dardanine, e humbem Arberine dhe Shqiperine Etnike dhe nuk fituam asgje krahas kesaj humbje, pos perqarjet e urrejtjen mes nesh, permes imponimit te tri feve te ndryshme, permes dhunes politike, burgosjeve e vrasjeve masive dhe perzenjes nga trojet tona. I fituam kishat katolike qe naj imponuan romaket, kishat ortodokse qe naj imponuan greko-ruso-sllavet dhe i fituam gjamijat dhe teqet qe naj imponuan turko-arabet aziatik.

Fituam emrat romako-latin katolik si: Pal, Leke, Zef, Gjon, Gjergj e tjere. Fituam emrat ortodoks greko-ruso-sllav si: Pjeter, Millosh, Dhimiter, Pandeli, Majko, Bogdani, Budi e tjere. Fituam emrat turko-arabo-aztiatik-islamik si: Sami, Avdyl, Naim, Ismajl, Skender, Xhafer, Latif, Haki e tjere, duke i harruar perfundimisht emrat tane Ilir si: Gent, Bardhyl, Agron, Teute, Dardan, Korab, Petrit dhe Gentiane, Albulene e tjere, edhe pse koheve te fundit po e rimarrim veten dalengadale duke i rikthyer ne skene emrat tane te vertete qe i kishim ne kohen e Ilirise.

Kete agresivitet te pushtuseve, quditerishte e shohim edhe ne familjen e madhe te kastrioteve, me ne krye Gjergj Kastriotin- Skenderbe, heroi yne i madh kombetar, ku ne familjen e tije te ngushte kishte emra katolikesh si gjone e gjergj, kishte emra ortodoks,si Voisava dhe emra muslimanesh,si Hamza Kastrioti, i cili e tradhtoi xhaxhajn e vete Skenderbeun dhe u be kunder tije.                                                                                                                                                                                                                                                                               Ja deri ku ka shkuar perqarja nga ana e pushtusve tane, ku ka depertuar deri neper meset tona te ndryshme familjare!                                                                                                                                                                                                                                                                                  Permes ketyre niveleve qorodites e masakruesse kane ardhe pushtimet romako-bizantine-katolike, greko-ruso-sllave-ortodokse dhe turko-arabo-aziatike-islame!
Nga te gjitha keto te bema te pushtueseve tane, Iliria me kryeqndren e saje Dardanine dhe  me afer 140 mije kilometra katror dhe me afer 40 miljon banor Ilir, qe  kishin gjuhen e vete, emrat e paster Ilir, kulturen e zakonet dhe besimin specifike ne Zot, me edukaten dhe arsimin e niveleve te kohes nder me te mirat, me traditen, veshen, artin , muziken dhe gjuhen, sote kane mbete po thuaja si mite apo enderra tona, sepse keto gjurme i ka mbuluar pluhuri i 20 shekujve me radhe, qe e shkaktuan me paramendim pushtuesit tane.

Kete realitet te lashte, si me inate po e ruan perbrenda toka jone shqiptaro-arberore dhe Iliro-pellazge.                                                                                                                                                                                                                                                                   Per ne shqiptaret eshte mese e domosdoshme te mesojme sa ma shume dhe te kuptojme se kush ishin pellazget e pellazgia, Iliret dhe Iliria me kryeqndren e saje Dardanine. Te mesojme kush ishin arberit dhe Arberia. Te mesojme cilat ishin zakonet tona, besimi, kultura, arti, muzika, vesha, edukata, arsimi dhe gjuha. Te mesojme se ne cilin nivel te zhvillimit e kishim mjekesine, arkitekturen, ndertimtarine, ekonomine, bujqesine, tregtine, zejtarine, blegtorine e shpeztarine. Te mesojme se ne cilin nivel e kishim edhe artin mbrojtes ushtarak e shume gjera tjera me interes per lashtesine tone. Te mesojme historine, arkeologjine, filozofine dhe gjuhesine tone te lashte qe i kishim nder shekuj. Te mesojme mitologjine, filozofine fetare te pellazgeve, Ilireve, duke e krahasuar me filozofine fetare te katolicizmit e ortodoksizmit krishten dhe me filozofine fetare te islamizmit musliman, sepse edhe ne si popull, nuk kishim asgje me pak se sa popujt e asaj kohe qe i kishim per rreth, ndoshta kishim edhe me shume se ta dhe ndoshta ishim më ne nivel se ata. I juaj, mësuesi Isë