28. 04. 2024

Përceptimet, mendimet, bindjet, pikëpamjet, emocionet dhe sjelljet tona kanë nevojë ti ndryshojmë sistematikisht, sipas kërkesave të kohës dhe tregut bashkohor, të jemi konkurent mes kërkesave në fjalë. Duhet kuptuar sa më parë, se këtyre proceseve psikologjike, që janë programuar në kokat tona, u skadon koha, kujt më shpejtë e kujt më ngadal dhe nuk na shërbejnë sipas nevojave tona, për ti bërë ballë kohës dhe kërkesave të tregut bashkohor. Nuk ecët përpara dhe nuk tejkalohen ngecjet me mendime, bindje, besime, pikëpamje e sjelje, të cilave u ka skaduar koha, përkundrazi përforcohet ngecja dhe e shtrin diapazanin e saj në të gjitha fushat e jetës sonë organizative, duke na sjellë neve telashe gjatë gjithë jetës.

Po se bëmë këtë ndryshim tek vetja, duke i përmirësuar e zavendësuar përceptimet mendimet, bindjet, besimet, pikëpamjet e sjelljet tona dhe marrjen e vendimeve të ndryshme të cilave u ka skaduar koha, që ti zavendësojmë ato me procese të moderuara përceptuese, psiko-emocionale, intelektuale e shpirtërore, që i plotësojnë kërkesat tona sipas kohës dhe sipas kërkesave të tregut bashkohor, me të vërtetë e vullosim me dashje apo pa dashje, me dije apo pa dije stagnimin tek vetja e më gjërë, duke ia kthyer shpinën tërsisht sukseseve progresive dhe përgatitjes së vetës sipas kërkesave të kohës dhe tregut bashkohor. Të mos flasim për mundësit tona të konkurencës, të cilat shuhen fare, duke i dhënë hapsirë dominimit të energjisë negative përmes proceseve të ndryshme psiko-emocionale, intelektuale e shpirtnore.

Energjia negative e cila merr vale për shkak të stagnimeve tona gjatë jetës dhe në pamundësi të konkurencës sipas kërkesave të tregut bashkohor, sjellë dëme të mëdha tek ne, si individ, sjellë dëme të mëdha në familje, në kolektiv dhe në shoqërinë tonë në përgjithësi, të cilës i takojmë. Përmes shqetësimeve tona, stresit kronik, ankthit, traumave, përmes fobive që na kaplojnë shëndetin tone fizik, emocional, intelektual, moral, human, social e njerëzor, duke përhapur tek tjerët urrejtje, xhelozi, përqarje e vëllavrasje dhe vetëvrasje e veprime tjera të pamatura fare. Pos kësaj energjia negative e shkatërron tërsisht edhe shëndetin tone fizik, psikik dhe emocional, duke na shkurtuar jetën përmes smundjeve të ndryshme të pasherueshme.

Dr. Nicole Leper, na udhëzon.” Ta fikum autopilotin tonë të nëndërgjeshëm- ose zakonet e përditshme që na mbajnë “të mbërthyer” duke përseritur të kaluarën tonë. Ju filloni të ecni përpara duke u angazhuar vazhdimisht në aktivitetet e mëposhtme:

1.Identifikoni mënyrat që ju mbajnë “ të mbërthye” në zakonet e së shkuarës.

2.Përseriteni çdo ditë dhe me vetëdije qëllimin tuaj për të ndryshuar.

3.Përcaktoni hapa të vegjël dhe të arritshëm, që mbështesin zgjedhjet e përditshme dhe që qojnë në një rezultat të ndryshëm në të ardhmen.

4.Vërtetoni këto zgjedhje të përditshme pavarësisht përvojave të ndryshme dhe pranisë së rezistencës mendore”. I juaj mësuesi Isë

26. 04. 2024

Abetarja e psikologjisë holistike është një testament i një qasje revolucionare ndaj mirëqenjes sonë fizike, mendore, emocionale, shpirtërore, humane, sociale, morale e njerëzore. Pra është një lëvizje përforcuse që na mëson si ti kushtohemi zhvillimit dhe përparimit sistematik të mirëqenjes sonë dhe ti përmbysim modelet negative apo xhepurat e kohës, që janë bartë nga e kaluara dhe janë programuar në kokat tona duke qëndruar këmbëkryq në sistemin nervor qendror dhe në kujtesën tonë, edhe pse u ka skaduar afati që shumë mot, të përdoren gjatë jetës.

Kjo abetare apo ky testament i psikologjisë holistike, nëse mishrohemi me te, i përmbys të gjitha modelet tona negative që i përdorim gjatë jetës, e sheron të kaluarën tonë negative dhe e kultivon tek ne një vetëvete të vetëdijshme, duke u fokusuar në mendjen, shpirtin dhe trupin tonë, që ta ndihmojmë në rivendosjen e ekuilibrit midis trupit e sistemit tonë nervor, për ti vetsheruar traumat emocionale, stresin, ankthin dhe frikërat e tepëruara, qi i bartim kotë, si një barrë e rëndë mbi supet tona gjatë jetës, duke na e shpenzuar vrullin tonë energjik për gjera të kota, të cilat i shkaktojnë trupit tonë telashe të mëdha në shëndetin fizik, psikologjik, emocional e intelektual.

Të kota mbesin testamentet e Abetarës së psikologjisë holistike, nëse ato i përvetësojmë dhe e kuptojmë vlerën e tyre që i sjellin shëndetit tonë intelektual, emocional, moral, human, social e njerëzor, nëse ato nuk i përdorim në praktikë gjatë jetës. Edhe pse ka njerzë që i kuptojnë tmetat e tyre dhe janë të vetëdijshëm për negativitetin që ua sjellin tmetat atyre, gjatë organizimit të proceseve të ndryshme jetësore, nuk kanë forcë as energji ti përdorin aftësitë dhe njohuritë e ndryshme në praktikë, që ta hedhin hapin e parë nga të diturit në të bërë. Po su respektuar ky parim psikologjik, edhe pse dijmë shumë gjëra, nuk vlejnë për ne sikur të mos dijmë asgjë!

Psikologjia holistike, është një filozofi praktike e shërimit, e cila merr në konsideratë dhe i trajton të gjitha pjesët e përsonit, si mendjen, trupin e shpirtin dhe inkurajon eksplorimin e shkaqeve të simptomave, në vend që ti shtyp ato dhe e pranon ndërlidhjen e universit me ato shkaqe simptomatike tek vetë përsoni. I juaj mësuesi Isë

23. 04. 2024

Frika për aqë sa ka vlera tek njerëzimi, po për aqë, mos më shumë, ka edhe antivlera! Ajo ia merr guximin njeriut, që ta merr në duar të veta fatin e vetë, duke ia imponuar që të mbyllet në një qoshe të errësuar pa pikë kushte të volitshme për ekzistencë! Por ajo edhe ia shton vigjilencën që të ruhet dhe të mbrohet nga rrziqet që mund ti kanosen atij gjatë jetës! Varsisht nga niveli i vetëdijës së individit apo një populli të tërë, ajo posedon të mirat dhe të kqijat e saj për individin, grup sosh dhe për një popull.

Tek ata që mbizotëron vetëdija, mendja racionale e toleranca dhe durimi e qndrueshmëria, në raport me emocionet e tij, vlera emocionale e frikës është më e madhe sepse i mundëson njeriut ti analizoi forcat e veta përsonale, ti forcoi e ti zhvilloi ato edhe më shumë, për ti përdor në raste të ndryhme, që ti zgjidh problemet në favorin e vetë, të cilat i dalin si pengesë gjatë organizimit të proceseve të ndryshme jetësore, të cilat nuk janë të rralla por shpeshëherë dalin pengesë, me fajin e tij, apo të dikuj tjetër.

Mbizotrimi i emocioneve në raport me vetëdijen e individit, grup sosh apoi një populli të tërë, frika ka më shum pasoja dhe sjellë rreziqe të mëdha për individin, grup sosh e për njëshoqëri të tërë. Kur marrin valë emocionet vetëdija struket për aq sa e ka nivelin e ngritur të saj, ku sa më i lart të jetë niveli, më e vogël është strukja, pasojat dhe rreziqet, sa më i vogël të jetë zhvillimi i saj, më e lartë ësht strukja, pasojat dhe rreziqet. Emocionet tona kontrollohen nga vetëdija që e posedojmë. Ekuilibri i tyre është i domosdoshëm gjatë gjithë jetës. I juaj, mësuei Isë!

17. 04. 2024

Të zbulosh për vetën çfarë bënë e çfarë nuk bënë gjatë jetës dhe ta gjesh ate, se çfarë të pëlqen e çfarë jo, pra ta gjeshë më të mirën, është menquri e madhe dhe e dobishme, për ta organizuar një jetë të begatshme, të dinjitetshme, të lumtur e miqësore mes tjerëve. Një menquri e tillë, edhe pse kërkon përpjekje të madhe e vullnet të arrihet, është domosdoshmëri e kohës për të jetuar racionalisht, njerzishtë, moralishtë, humanisht dhe kombtarisht, sipas parimeve të larta njerëzore.

Kjo vlerë e madhe dhe shumë e dobishme arrihet kurë kemi vullnet, dëshirë, guxim, qëndrushmëri, dashuri dhe kurë përpiqemi ti barazpeshojmë dhe ti ekuilibrojmë sa më sakt e sa më drejtë vlerën e emocioneve dhe vlerën e vetëdijes sonë, duke ua kuptuar vlerën thellë, drerjtë e sakt dy procesve në fjalë, që mos tu japim përparësi njërës në dëm të tjetrës. Barazpeshimi i tyre nuk u jep mundësi as njërës të mbizotërojnë njëra tjetrën, duke shkaktuar dëme të medha individuale, familjare, kolektive, shoqërore e kombëtare.

Kurë marrin valë emocionet, e rrok një tush i ftohtë arsyen, ku ajo struket në një qoshe duke ia dorzuar pushtetin emocioneve, që gurgullojnë si uji kur del prej shtratit të tij dhe rrënojnë çdo gjë që gjejnë përpara. Tu vëshë fre emocioneve, që të mos gurgullojnë si valet e lumit që del prej shtratit të tij, i jep mundësi arsyes ti menagjoi situatat problemore dhe ti zgjidh ato në favorin tonë. Kurë emocionet ngriten, bjen poshtë vetëdija, kur vetëdija gritet bien poshtë emocionet.

Krijuesi i gjithësisë i ka krijuar tek ne, vetëdijen e emocionet dhe shumë gjëra tjera në botën e brendëshme tonën, njëra pa tjetrën nuk funksionojnë, sepse dalin prej shtratit të vetë emocionet dhe rrëmbejnë e përmbysin çdo gjë që gjejnë përpara, ndërsa vetëdija struket në një qoshe, duke e dërzuar pushtetin tek dhunimi emocional, që ka dalë prej shtratit të vetë. Rrespekt, mirënjohje e falendderim për të gjithë ata që mësojnë sa më shumë rreth emocioneve dhe vetëdijës së tyre dhe rreth proceseve të shumta që i posedojmë në botën tonë të brendëshme, që tua kuptojnë sa më drejtë vlerën e tyre, që ti përdorim ato, pa abuzuar gjatë jetës me to! I juaj mësuesi Isë