Qasja e pjesshme, sado konstruktive te jete gjate reformimit te eduktimit dhe arsimit tone, eshte e pasuksesshme

22. 05. 2021
Perberja e gjere dhe e shumellojshme e fushave te ndryshme edukativo-arsimore e pengon shume suksesin e ndryshimeve konstruktive gjate reformimit te pjesshem ne dem te reformimit unik e gjitheperfshires, sepse konstruktiviteti i ndryshimeve duhet te jete unik dhe i pandashem gjate rrugtimit te reformes edukativo-arsimore. Nuk eshte aspak rrugtim i suksesshem e as konstruktiv reformimi i pjesshem. Cdo ndarje e ketij uniteti gjate reformimit, me shume prish pune sesa e rregullon konstruktivitetin reformues, gjate perpjekjeve per reformim ne edukimin dhe arsimin tone kombtar.
Pa casjen unike te konstruktivitetit reformues gjate hartimit e perpilimit te korikulave mesimore te Kosoves, gjate hartimit e perpilimit te teksteve e literatures shkollore, gjate hartimit e perpilimit te objekteve, kabineteve e mjeteve mesimore, ndertesave te ndritshme e hapsirave te mjaftushme shkollore dhe perdorimit e mirembajtjes profesionale te tyre, casja e pjesshme ne keto fusha, me shume do te sjelle konfuzitet, sesa konstruktivitet te suksesshem gjat aplikimit te tyre ne praktiken shkollore e univerzitare.
Eshte i domosdoshem te perfshihet sa me realishte e profesionalishte edhe konstruktiviteti unik i hartimit dhe perpilimit te testeve mesimore, per cilesimin e notimin e nxenesve dhe studenteve qe mbeshtetet ne konstruktivitetin e hartimit te planprogrameve, teksteve e literatures shkollore dhe kabineteve e mjeteve mesimore. Eshte i domosdodhem edhe uniteti i perbashket konstruktiv ne hartimin e perpilimin e pyetjeve qe parashtrohen ne testet e ndryshme mesimore gjate testimit te nxenesve e studenteve dhe gjate cilesimit e notimit te tyre drejteperdrejte me goje.
Duhet ta kemi te kjarte njeher e mire, se eshte i kote dhe i padobishem konstruktiviteti i pjesshem dhe i pavarur i reformimit te formave, teknikave dhe metodave mesimore, te cilat perdoren gjate organizimit te procesit te mesimdhenjes e mesimnxenjes. Eshte i kote dhe i padobishem konstruktiviteti nese nuk eshte unik e i perputhur ky proces me konstruktivitetin qe e posedojne permbajtjet e ndryshme edukativo-arsimore qe mbarshtrohen ne edukimin dhe arsimin tone, i cili zhvillohet sipas niveleve e llojeve te ndryshme te shkollimit te nxenesve e studenteve tane, nese nuk eshte unik e konstruktiv dhe i perputhur me permbajtjen qe e posedojne planprogramet shkollore e univerzitare, me permbajtjen qe e posedojne tekstet dhe literatura shkollore, me permbajtjen qe e posedojne kabinetet dhe mjetet mesimore, me permbajtjen qe e posedojne testet mesimore per cilesim e notin te nxenesve e studenteve dhe me permbajtjen e pyetjeve qe u parashtrohen nexenesve e stdudentev gjate testimit, cilesimit e noitimit te tyre. Me nje fjale konstruktivitet e unitet i perbashket reformues ne te gjitha fushat e cekura me larte.
Kostruktivitet unik e te suksesshem reformues nuk mund te ket edhe pa konstruktivitet unik te menagjimit ne shkolle, pa konstruktivitet te mesimdhenesve ne mesimdhenje, pa konstruktivitet te nxenesve ne mesimnxenje, pa konstruktivitet unik e profesional te organizimit te mardhenjeve shkolle familje, mesimdhenes me mesimdhenes, mesimdhenes me nxenes, nexnes me nxenes. Pa konstruktivitet unik e profesional qe mundesohet permes stafit profesional pedagogjik e psikologjik, i cili medoemos e sa me pare duhet te instalohet neper te gjitha institucionet tona edukativo-arsimore.
Te gjitha konstruktivitetet reformuse qe organizohen rreth edukimit e arsimit tone mbesin te thata dhe pezull apo te izoluara, nese organizohen te vequara apo ne menyre te pjesshme nga organizimi konstruktiv i ushtrimeve praktike te shprehive e shkathtesive qe i pervetesojne nxenesit e studentet tane gjate edukimit e shkollimit te tyre, mbesin te thata dhe pezull e te izoluara nese vecohen e izolohen nga organizimi i mesimit plotesues, shtues dhe mesimit suplimentar, i cili nuk figuron ne korikulat tona mesimore.
Kjo qe u tha me larte per qasjet parciale gjate perpjekjeve per te bere reformim ne edukimin e ne arsimin tone, sado konstruktive te jene ato, kane deshmuar deshtim sistematik per dy dekada me radhe e deri me sote dhe kemi mbete te fundit ne PISA gjate testimit te saje. Me respekt mesuesi Ise
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje