Nuk kontrollohen, përmirësohen as nuk korigjohen gjërat e ngjarjet që nuk mvaren prej nesh

25. 02. 2024

Nëse përpiqemi ta bëjmë kontrollin, përmirësimin e korigjimin e atyre gjërave që nuk varen prej nesh, bëjmë përpjekje të kota dhe nuk korrim kurrfar rezultate në atë drejtim.

Kemi gjëra tërsishtë nën kontrollin tonë, kemi gjëra pak nën kontrolloin ton dhe kemi gjëra që nuk janë aspak nën kontrollin tonë.

Gjërat që janë nën kontrollin tonë ia vlenë të pëpiqemi me vullnet që ta bëjmë ndryhimin dhe përshtatjen e tyre, sipas nevojës sonë dhe sipa këkesave të kohës. Sado të mundimshme të jenë këto përpjekje, ia vlenë ti bëjmë dhe janë të arsyeshme e të domosdoshme të bëhen ndryshime të nevojhme.

Gjërat të cilat pak i kemi nën kontrollin tonë duhet ti veqojmë dhe ta bëjmë dallimin e tyre nga gjërat që plotësisht janë të varura nga përpjekjet ton për ndryshim. Kur e kuptojmë sasin e varshmërive të gjërave nga ana e jonë, aqë edhe përpiqmi ta bëjmë nryshimin as më pak e a më shumë.

Kemi aqë shumë gjëra në jetë që nuk i kemi fare nën kontrollin tonë dhe nuk varen aspak nga përpjekjet tona që ti ndryhojmë ato, por ne pëpiqemi shumë e kotë sikoti të bëjmë ndryhimin e tyre për shkak të mosdijes sonë. Është me rëndësi të madhe jetësore, intelektule, emocionale, sociale e morale për ne, të kuptojmë sa më parë se, gjërat që nuk kontrollohen e nuk korigjohn nga ne, të mos merremi fare me to.që të humbim kotë kohë

Po u morem me gjërat që nuk kontrollohen e nuk varen nga ne, bëjmë përpjekje të kota në dëm tonin përsonal, intelektul. profesionl e më gjërë. Është menquri e madhe për ne, të kemi vullneit e guxim ti ndryshojmë gjerat dhe ti përsosim ato që varen nga kontrolli ynë përsonal.

Po ashtu ti kuptojmë edhe gjërat që nuk mundë ti ndryhojmë, të mos bëjmë përpjekje të kota për ti ndryshuar gjërat që nuk varen nga ne. I juaj mësuesi Isë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje