Nga kultura pedagogjiko-psikologjike dhe profesionale qe e posedon mesimdhenesi, varet edhe mesimdhenja e tije

Nder karakteristikat pedagogjiko-psikologjike ma te theksuara te mesimdhenesit, jane menyra e ndertimit dhe formimit te personalitetit te tije, menura e ndertimit dhe formimit te qendrimeve te veta dhe menyra e ndedrtimit dhe formimit te pervojes personale, ne procesin e tije edukativo-mesimor me nxenes.
Ate personalitet qe e ka formuar mesimdhenesi, nga ndikimi i shume faktoreve dhe angazhimi i tije personal, po ato sjellje e veprime, konform formimit te personalitetit te tij, i bene ne klase para nxenesve te vete. Sjelljet e veprimet e tija , ndikojne dukshem ne shendetin mendore, emocional e social te nxenesve dhe ne suksesin e tyre gjate procesit mesimor.
Per ta siguruar shkolla jone kombetare shqipe, nje mesimdhenje te sukseseshme, ne radhe te pare kerkohet ndertimi dhe formimi i nje personaliteti pedagogjiko-psikologjik e profesional sa ma i kompletuar tek mesimdhenesi, i cili duhet te siguroi raporte te shendetshme nderpersonale me nxenesit e tije, te lidhet emocionalisht me ta, te ndertoi respektin e dyanshem tek nxenesit gjate procesit te mesimdhenjes e mesimnxenjes, te ngjalle kurreshtjen e nxenesve per mesim, te shtoi vullnetin, kambengulesine dhe dashurine per pune mesimore e per dituri.
Ato qendrime qe i ka formuar mesimdhenesi ne raport me sistemin edukativo-mesimor, ne raport me profesionin e mesimdhenesit, me mesimdhenjen si mesues, ne raport me mesimnxenjen tek nxenesit, ne raport me plan-programet, tekstetshkollore, literaturen dhe mjetet mesimore, ne raport me koleget e punes, me udheheqjen e shkolles, me nxenesit dhe ne raport me prinderit e nxenesve, po ate sukses do ta arrij mesimdhenesi gjate procesit te mesimdhenjes ne shkolle.
Formimi sa me pozitiv e sa ma professional i qendrimeve te mesimdhenesit ndaj ketyre dukurive te permendura me larte, mundeson nje mesimdhenje cilesore e mesimnxenje produktive ne shkolle, per nxenesit tane te niveleve te ndryshme.
Nuk duhet nenvleresuar edhe rolin mjafte te rendesishem te pervojes se mesimdhenesit e cila e mundeson veprimtarine e suksesesshme te mesimdhenesit gjate procesit te tij edukativo-mesimore, ne bashkpunim me nxenesit.Pervoja sa me e madhe e mesuesit, sukseset jane me te ngritura.
Lexuesi im i dashur, mesimdhenja e mesimnxenja e sukseseshme, varet tersisht nga menyra e formimit te karakteristikave apo kultures pedagogjiko-psikologjike te mesimdhenesi dhe formimi i personalitetit te tij. I juaj, mesuesi Isë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje