Të menduarit, bindjet, besimet, pikëpamjet dhe veprimet tona pa strategji, janë të njëjta si me ecë pa kokë e pa sy

10. 08. 2022
Qëllimet, synimet dhe dëshirat tona nuk realizohen pa përdorimin e strategjive më efikase gjatë veprimëve tona për ti realizuar sa më parë ato që ia kemi vuar vetit për obligim gjatë jetës. Përdorimi i zotimëve tona që ti realizojmë dëshirat të cilat i synojmë, kërkon aplikimin e strategjive më të mira, që i posedon bota njerëzore rreth e përqark nesh.
Strategjitë më të mira për ti realizuar dëshirat tona, që ia kemi vuar vetit si qëllim, mund ti gjejmë tek veprimet e atyre njerëzve që kanë thyer rekord në realizimin e dëshireave të veta nëpër lëmij e fusha të ndryshme jetësore. Ne fushat e ndryshme të jetës që kemi dëshirë të tregohemi të sukseshëm, ekzistojnë shembuj të mjaftueshëm të atyre që kanë thyer rekord dhe kanë arritur suksese të mëdha përsonale në jetën e tyre profesionale, politike, kulturore, familjar, shoqërore e kombtare.
Do të thot, rrugën që e kanë trasuar tjerët, neve na mbetët që ta përsosim edhe mëtej dhe ta adaptojmë për nevojat ton, qe ti arrijme sukseset, aty ku e kemi qellimin si individ, si familjar, si institucion, si politike shtetnore, si politike fetare, kulturore, shkencore e si komb.
Strategjija më e domosdoshme për ne, që nga individi, familja, institucioni ku punojmë e deri te majat më të larta të shtetit e kombit, është të mos mjaftohemi vetem me dijeninë që e posedojmë, por diturinë duhet kërkuar në vazhdimësi gjatë gjithë jetës, të mos mjaftohemi vetëm me ato që i dijmë se çka duhet të bëjmë, pa i bërë realitet në praktikë.
Nëse ato që i dijmë nuk i përdorim në praktikën jetësore, kurrfar vlere nuk posedojnë dhe asgjë nuk mund të arrijmë, nuk mund te ndryshojmë dhe nuk mund të realizojmë me to. Përdorimi i strategjive më të mira të kohës mundësojnë rritjen e fuqive tona, të cilat e përmirësojnë dukshëm cilesinë e të menduarit, të binjdjeve, besimeve, pikëpanjeve dh të vepruarit me dinjitet njerezor e kombetar duke përmirësuar cilesinë e të jetuarit.
Këto strategji i gjejmë kudo rreth e përqark nesh, si në literaturën tonë kombetare, si në atë ndërkombetare, si në shembujt e shtetëve që po i prijnë botës në ekonomi, në shëndetësi, në arsim e edukim, ne jurispodencë, ushtarakisht dhe në shkencë. Po ashtu strategji të ndryshme përparimtare i gjejmë nëpër institucione e biznese vendore, kombëtare e më gjërë, i gjejmë nëpër familje të ndryshme të cilat ecin në trend me kohën dhe janë shembull për familjarët tjerë, i gjejmë tek individi e përsonalitete që po thejnë rekord dhe po bëjnë koknkurencë në nivel vëndi, në nivel kombëtar e ndërkombetar.
Lexuesi im i dashur është në nderin dhe në favorin tonë përsonal, familjar, institucional, politik, fetar, kulturor, shkenor dhe kombëtarë, që gjatë mendimëve, bindjeve, besimeve, pikëpamjëve dhe veprimëve tona, të mbështetemi në strategjitë më efektive e më të mira të kohes, që i kanë aplikuar njerëzit më të suksesshëm në botë e tek ne dhe ti adaptojmë ato e ti persosim për realizimin e nevojave dhe deshirave tona të ndryshme përsonale, profesionale familjare, kulturore e kombëtare. I juaj, mësuesi Isë
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje